id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پروژه طراحی قالب کشش عمیق نیم توپی

  این فایل در مورد پروژه طراحی قالب کشش عمیق نیم توپی و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  پروژه طراحی قالب کشش عمیق نیم توپی
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  طراحی و مونتاژ گیربکس کاهنده دستگاه تراش در نرم افزار کتیا

  این فایل در مورد طراحی و مونتاژ گیربکس کاهنده دستگاه تراش در نرم افزار کتیا و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  طراحی و مونتاژ گیربکس کاهنده دستگاه تراش در نرم افزار کتیا
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  پروژه درس اجزاء ماشين

  این فایل در مورد پروژه درس اجزاء ماشين و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  پروژه درس اجزاء ماشين
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی در شرکت ساحل گاز

  این فایل در مورد پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی در شرکت ساحل گاز و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی در شرکت ساحل گاز
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  تحقیق ماشینکاری برودتی (cryogenic machining)

  این فایل در مورد تحقیق ماشینکاری برودتی (cryogenic machining) و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  تحقیق ماشینکاری برودتی (cryogenic machining)
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  سوپاپ خودرو

  این فایل در مورد سوپاپ خودرو و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  سوپاپ خودرو
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تهویه خودرو

  این فایل در مورد تهویه خودرو و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  تهویه خودرو
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  موتور شبه توربین

  این فایل در مورد موتور شبه توربین و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  موتور شبه توربین
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آشنایی با سنسورهای خودرو و استپ موتور

  این فایل در مورد آشنایی با سنسورهای خودرو و استپ موتور و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  آشنایی با سنسورهای خودرو و استپ موتور
  قیمت محصول
  12,430
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  لاستیک هواپیما

  این فایل در مورد لاستیک هواپیما و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  لاستیک هواپیما
  قیمت محصول
  12,430
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تحلیل كمانش ورقهای مدور مركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود

  این فایل در مورد تحلیل كمانش ورقهای مدور مركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  تحلیل كمانش ورقهای مدور مركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

  این فایل در مورد طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  وسایل اندازه گیری دقیق همراه با آموزش و نحوه استفاده

  این فایل در مورد وسایل اندازه گیری دقیق همراه با آموزش و نحوه استفاده و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  وسایل اندازه گیری دقیق همراه با آموزش و نحوه استفاده
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  جزوه آموزشی رویكردی به نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده سطح1

  این فایل در مورد جزوه آموزشی رویكردی به نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده سطح1 و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  جزوه آموزشی رویكردی به نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده سطح1
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  توضیحاتی در رابطه با نرم افزار3DViA و چندین فایل همراه آموزشی

  این فایل در مورد توضیحاتی در رابطه با نرم افزار3DViA و چندین فایل همراه آموزشی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  توضیحاتی در رابطه با نرم افزار3DViA و چندین فایل همراه آموزشی
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی جامع یو پی وی سی upvc

  این فایل در مورد بررسی جامع یو پی وی سی upvc و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  بررسی جامع یو پی وی سی upvc
  قیمت محصول
  15,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی ماشین ابزار CUC

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی ماشین ابزار CUC و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش کاراموزی ماشین ابزار CUC
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی در شركت سایپا

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی در شركت سایپا و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش کاراموزی در شركت سایپا
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش و تراشكاری

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش و تراشكاری و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش و تراشكاری
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.