id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی ریخت شناسی و زندگی عروس دریایی

  این فایل در مورد بررسی ریخت شناسی و زندگی عروس دریایی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  بررسی ریخت شناسی و زندگی عروس دریایی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  اسلاید باکتریوفاژ

  این فایل در مورد اسلاید باکتریوفاژ و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  اسلاید باکتریوفاژ
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ژنتیک سرطان ، جزوه زبان اصلی رشته سلولی دانشگاه شیراز

  این فایل در مورد ژنتیک سرطان ، جزوه زبان اصلی رشته سلولی دانشگاه شیراز و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  ژنتیک سرطان ، جزوه زبان اصلی رشته سلولی دانشگاه شیراز
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات

  این فایل در مورد بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات
  قیمت محصول
  9,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  سموم سيانوباكتريايي(جلبك‎هاي سبز ‎- آبي)

  این فایل در مورد سموم سيانوباكتريايي(جلبك‎هاي سبز ‎- آبي) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  سموم سيانوباكتريايي(جلبك‎هاي سبز ‎- آبي)
  قیمت محصول
  9,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه و تحقیق- آلودگی محیط زیست و راههای مقابله با آن- در 60 صفحه-docx

  این فایل در مورد پروژه و تحقیق- آلودگی محیط زیست و راههای مقابله با آن- در 60 صفحه-docx و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  پروژه و تحقیق- آلودگی محیط زیست و راههای مقابله با آن- در 60 صفحه-docx
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد

  این فایل در مورد سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن

  این فایل در مورد گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت بررسی سیستم های دفاعی گیاهان در برابر پاتوژن های نکروتروف

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی سیستم های دفاعی گیاهان در برابر پاتوژن های نکروتروف و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  پاورپوینت بررسی سیستم های دفاعی گیاهان در برابر پاتوژن های نکروتروف
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

  این فایل در مورد بررسی اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  بررسی اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نام اختصاری مجلات علمی جهت استفاده در رفرنس نویسی مقالات

  این فایل در مورد نام اختصاری مجلات علمی جهت استفاده در رفرنس نویسی مقالات و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  نام اختصاری مجلات علمی جهت استفاده در رفرنس نویسی مقالات
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه میکروبیولوژی عمومی- مواد غذایی، آب و خاک

  این فایل در مورد جزوه میکروبیولوژی عمومی- مواد غذایی، آب و خاک و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  جزوه میکروبیولوژی عمومی- مواد غذایی، آب و خاک
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره باکتری ها

  این فایل در مورد تحقیق درباره باکتری ها و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  تحقیق درباره باکتری ها
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره چگونه در حفظ منابع طبيعي بكوشيم

  این فایل در مورد تحقیق درباره چگونه در حفظ منابع طبيعي بكوشيم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  تحقیق درباره چگونه در حفظ منابع طبيعي بكوشيم
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه فصل سوم زیست شناسی پایه دهم تجربی

  این فایل در مورد جزوه فصل سوم زیست شناسی پایه دهم تجربی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  جزوه فصل سوم زیست شناسی پایه دهم تجربی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دانلود تصاویر با کیفیت میکروسکوپی انگل شناسی نماتود ها (کرم گرد) دامپزشکی

  این فایل در مورد دانلود تصاویر با کیفیت میکروسکوپی انگل شناسی نماتود ها (کرم گرد) دامپزشکی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  دانلود تصاویر با کیفیت میکروسکوپی انگل شناسی نماتود ها (کرم گرد) دامپزشکی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دانلود جزوه جانورشناسی عمومی

  این فایل در مورد دانلود جزوه جانورشناسی عمومی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  دانلود جزوه جانورشناسی عمومی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تصاویر با کیفیت میکروسکوپی انگل شناسی کرم های پهن دامپزشکی

  این فایل در مورد تصاویر با کیفیت میکروسکوپی انگل شناسی کرم های پهن دامپزشکی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  تصاویر با کیفیت میکروسکوپی انگل شناسی کرم های پهن دامپزشکی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آشنایی با بیوگاز و انواع دستگاههای تولید بیوگاز

  این فایل در مورد آشنایی با بیوگاز و انواع دستگاههای تولید بیوگاز و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  آشنایی با بیوگاز و انواع دستگاههای تولید بیوگاز
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه

  این فایل در مورد مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زیست شناسی
  مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.