id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه با استفاده از GIS

  این فایل در مورد بررسی اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه با استفاده از GIS و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  بررسی اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه با استفاده از GIS
  قیمت محصول
  6,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  امنیت زیستی

  این فایل در مورد امنیت زیستی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  امنیت زیستی
  قیمت محصول
  9,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسي

  این فایل در مورد آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسي
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی زمین شناسی کرمان

  این فایل در مورد بررسی زمین شناسی کرمان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  بررسی زمین شناسی کرمان
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري – روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS و GLS

  این فایل در مورد بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري – روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS و GLS و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري – روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS و GLS
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي وضعيت روستاهاي قرتين حسنجون وسيه آباد

  این فایل در مورد بررسي وضعيت روستاهاي قرتين حسنجون وسيه آباد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  بررسي وضعيت روستاهاي قرتين حسنجون وسيه آباد
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کاربرد نشاسته ذرت در حفاری

  این فایل در مورد کاربرد نشاسته ذرت در حفاری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  کاربرد نشاسته ذرت در حفاری
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره دریای خزر

  این فایل در مورد تحقیق درباره دریای خزر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  تحقیق درباره دریای خزر
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  اوتانازيا (قتل از روي ترحم)

  این فایل در مورد اوتانازيا (قتل از روي ترحم) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  اوتانازيا (قتل از روي ترحم)
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه

  این فایل در مورد کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  اب زیرزمینی

  این فایل در مورد اب زیرزمینی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  اب زیرزمینی
  قیمت محصول
  8,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت کامل بررسی فرسایش و انواع ان

  این فایل در مورد پاورپوینت کامل بررسی فرسایش و انواع ان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  پاورپوینت کامل بررسی فرسایش و انواع ان
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت کهکشان راه شیری

  این فایل در مورد پاورپوینت کهکشان راه شیری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  پاورپوینت کهکشان راه شیری
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت بچه حیوان

  این فایل در مورد پاورپوینت بچه حیوان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  پاورپوینت بچه حیوان
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت تحولات جدید در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و معرفی مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان م

  این فایل در مورد پاورپوینت تحولات جدید در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و معرفی مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان م و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  پاورپوینت تحولات جدید در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و معرفی مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان م
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت تیتانیم

  این فایل در مورد پاورپوینت تیتانیم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  پاورپوینت تیتانیم
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت گوجه فرنگي درختي

  این فایل در مورد پاورپوینت گوجه فرنگي درختي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  پاورپوینت گوجه فرنگي درختي
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی

  این فایل در مورد پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت بیماری سنگ کلیه

  این فایل در مورد پاورپوینت بیماری سنگ کلیه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  پاورپوینت بیماری سنگ کلیه
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت فرهنگ و جامعه

  این فایل در مورد پاورپوینت فرهنگ و جامعه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی
  پاورپوینت فرهنگ و جامعه
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.