id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت با موضوع جزوه درسی اصول مهندسی زلزله

  این فایل در مورد پاورپوینت با موضوع جزوه درسی اصول مهندسی زلزله و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  پاورپوینت با موضوع جزوه درسی اصول مهندسی زلزله
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  سمینار کارشناسی ارشد با موضوع زمین لرزه

  این فایل در مورد سمینار کارشناسی ارشد با موضوع زمین لرزه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  سمینار کارشناسی ارشد با موضوع زمین لرزه
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق چگونه يك ساختمان ايمن در برابر زلزله بسازيم

  این فایل در مورد تحقیق چگونه يك ساختمان ايمن در برابر زلزله بسازيم و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  تحقیق چگونه يك ساختمان ايمن در برابر زلزله بسازيم
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق لرزه نگاري

  این فایل در مورد تحقیق لرزه نگاري و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  تحقیق لرزه نگاري
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق خسارات ناشي از وقوع زلزله

  این فایل در مورد تحقیق خسارات ناشي از وقوع زلزله و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  تحقیق خسارات ناشي از وقوع زلزله
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تأثیرات خاک های نرم بر روی طرح طیف ها

  این فایل در مورد تحقیق تأثیرات خاک های نرم بر روی طرح طیف ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  تحقیق تأثیرات خاک های نرم بر روی طرح طیف ها
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی زلزله شناسی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی زلزله شناسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  جزوه آموزشی زلزله شناسی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب

  این فایل در مورد آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  16 عددجزوه آموزشی انگلیسی درس کنترل سازه (control of structures) برای گرایش زلزله

  این فایل در مورد 16 عددجزوه آموزشی انگلیسی درس کنترل سازه (control of structures) برای گرایش زلزله و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  16 عددجزوه آموزشی انگلیسی درس کنترل سازه (control of structures) برای گرایش زلزله
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  24 جزوه آموزشی تحلیل خطر لرزه ای به زبان فارسی و انگلیسی گرایش زلزله کارشناسی ارشد

  این فایل در مورد 24 جزوه آموزشی تحلیل خطر لرزه ای به زبان فارسی و انگلیسی گرایش زلزله کارشناسی ارشد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  24 جزوه آموزشی تحلیل خطر لرزه ای به زبان فارسی و انگلیسی گرایش زلزله کارشناسی ارشد
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه درس اثر زلزله بر سازه های ویژه

  این فایل در مورد جزوه درس اثر زلزله بر سازه های ویژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  جزوه درس اثر زلزله بر سازه های ویژه
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه درس اصول مهندسی زلزله

  این فایل در مورد جزوه درس اصول مهندسی زلزله و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  جزوه درس اصول مهندسی زلزله
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه کلاسی تحلیل دینامیکی

  این فایل در مورد جزوه کلاسی تحلیل دینامیکی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  جزوه کلاسی تحلیل دینامیکی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش پروژه تحلیل خطر زلزله استان خراسان

  این فایل در مورد گزارش پروژه تحلیل خطر زلزله استان خراسان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  گزارش پروژه تحلیل خطر زلزله استان خراسان
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پروژه درس تحليل خطرپذيري به همراه توضیحات کامل

  این فایل در مورد پروژه درس تحليل خطرپذيري به همراه توضیحات کامل و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  پروژه درس تحليل خطرپذيري به همراه توضیحات کامل
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت روش های مقابله با زلزله در ساختمان ها

  این فایل در مورد پاورپوینت روش های مقابله با زلزله در ساختمان ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  پاورپوینت روش های مقابله با زلزله در ساختمان ها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت چگونگی تاثیر زلزله برروی ساختمان های بتن مسلح

  این فایل در مورد پاورپوینت چگونگی تاثیر زلزله برروی ساختمان های بتن مسلح و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  پاورپوینت چگونگی تاثیر زلزله برروی ساختمان های بتن مسلح
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت درس زلزله شناسی

  این فایل در مورد پاورپوینت درس زلزله شناسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  پاورپوینت درس زلزله شناسی
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي جداسازي شده از كف

  این فایل در مورد پاورپوینت ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي جداسازي شده از كف و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  پاورپوینت ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي جداسازي شده از كف
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق سازه های ضد زلزله و نحوه اجرای آن ها

  این فایل در مورد تحقیق سازه های ضد زلزله و نحوه اجرای آن ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:زلزله و زمین لغزش
  تحقیق سازه های ضد زلزله و نحوه اجرای آن ها
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.