id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مكتب فرانکفورت و خرده فرهنگ ها و تقسیم بندی فرهنگ ها و جایگاه مطالعات فرهنگی

  این فایل در مورد مكتب فرانکفورت و خرده فرهنگ ها و تقسیم بندی فرهنگ ها و جایگاه مطالعات فرهنگی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  مكتب فرانکفورت و خرده فرهنگ ها و تقسیم بندی فرهنگ ها و جایگاه مطالعات فرهنگی
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق رسانه ها

  این فایل در مورد تحقیق رسانه ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق رسانه ها
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق جستاری کوتاه در روابط عمومی

  این فایل در مورد تحقیق جستاری کوتاه در روابط عمومی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق جستاری کوتاه در روابط عمومی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تلویزیون و سایر رسانه های خبری

  این فایل در مورد تحقیق تلویزیون و سایر رسانه های خبری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق تلویزیون و سایر رسانه های خبری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ ای

  این فایل در مورد تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ ای و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ ای
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی و تحليل محتواي مقالات سياسي دو روزنامه کيهان و سلام

  این فایل در مورد تحقیق بررسی و تحليل محتواي مقالات سياسي دو روزنامه کيهان و سلام و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق بررسی و تحليل محتواي مقالات سياسي دو روزنامه کيهان و سلام
  قیمت محصول
  43,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق نظريه هاي ارتباط جمعی

  این فایل در مورد تحقیق نظريه هاي ارتباط جمعی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق نظريه هاي ارتباط جمعی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آسیب‌ شناسی روزنامه‌ نویسی و خبرنویسی در ایران

  این فایل در مورد تحقیق آسیب‌ شناسی روزنامه‌ نویسی و خبرنویسی در ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق آسیب‌ شناسی روزنامه‌ نویسی و خبرنویسی در ایران
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آداب معاشرت

  این فایل در مورد تحقیق آداب معاشرت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق آداب معاشرت
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش، بایدها و نبایدها

  این فایل در مورد پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش، بایدها و نبایدها و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش، بایدها و نبایدها
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت نظام s5 و محیط کارخانه قبل از انجام 5s

  این فایل در مورد پاورپوینت نظام s5 و محیط کارخانه قبل از انجام 5s و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت نظام s5 و محیط کارخانه قبل از انجام 5s
  قیمت محصول
  33,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق آموزش پيش‌ دبستاني کشور اندونزی

  این فایل در مورد تحقیق آموزش پيش‌ دبستاني کشور اندونزی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق آموزش پيش‌ دبستاني کشور اندونزی
  قیمت محصول
  32,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق آموزش اثربخش معلم از نظر گوردون

  این فایل در مورد تحقیق آموزش اثربخش معلم از نظر گوردون و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق آموزش اثربخش معلم از نظر گوردون
  قیمت محصول
  33,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق وسایل کمک آموزشی

  این فایل در مورد تحقیق وسایل کمک آموزشی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق وسایل کمک آموزشی
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق ویژگی های یک مدرسه خوب

  این فایل در مورد تحقیق ویژگی های یک مدرسه خوب و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق ویژگی های یک مدرسه خوب
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق راه كارهايي براي اخلاقي نمودن بيشتر پليس

  این فایل در مورد تحقیق راه كارهايي براي اخلاقي نمودن بيشتر پليس و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق راه كارهايي براي اخلاقي نمودن بيشتر پليس
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت مسجد امام (شاه) تهران

  این فایل در مورد پاورپوینت مسجد امام (شاه) تهران و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت مسجد امام (شاه) تهران
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت ايجاد زيرساخت تجاري‌ سازي ايده‌ هاي دانشگاهي

  این فایل در مورد پاورپوینت ايجاد زيرساخت تجاري‌ سازي ايده‌ هاي دانشگاهي و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت ايجاد زيرساخت تجاري‌ سازي ايده‌ هاي دانشگاهي
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت مقاطع مخروطی

  این فایل در مورد پاورپوینت مقاطع مخروطی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت مقاطع مخروطی
  قیمت محصول
  32,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.