id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مهاجرت های روستایی

  این فایل در مورد مهاجرت های روستایی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  مهاجرت های روستایی
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟

  این فایل در مورد چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟ و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟
  قیمت محصول
  7,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

  این فایل در مورد تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد
  قیمت محصول
  9,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي

  این فایل در مورد بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

  این فایل در مورد تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی تحولات جمعیتی در دوران معاصر ایران

  این فایل در مورد بررسی تحولات جمعیتی در دوران معاصر ایران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسی تحولات جمعیتی در دوران معاصر ایران
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تاثیر صنعتی شدن بر تحرک اجتماعی زنان

  این فایل در مورد تاثیر صنعتی شدن بر تحرک اجتماعی زنان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  تاثیر صنعتی شدن بر تحرک اجتماعی زنان
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

  این فایل در مورد بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی

  این فایل در مورد بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی
  قیمت محصول
  9,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی موضوع جامعه شناسي

  این فایل در مورد بررسی موضوع جامعه شناسي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسی موضوع جامعه شناسي
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی

  این فایل در مورد بررسی تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسی تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی استانداری قزوین

  این فایل در مورد بررسی استانداری قزوین و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسی استانداری قزوین
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی کشور چین

  این فایل در مورد بررسی کشور چین و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسی کشور چین
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی روستای هرانده

  این فایل در مورد بررسی روستای هرانده و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسی روستای هرانده
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی روستای برسیان

  این فایل در مورد بررسی روستای برسیان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسی روستای برسیان
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز

  این فایل در مورد بررسی موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسی موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کلیاتی در مورد شهرستان کرج

  این فایل در مورد کلیاتی در مورد شهرستان کرج و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  کلیاتی در مورد شهرستان کرج
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقدمه ای بر اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه

  این فایل در مورد مقدمه ای بر اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  مقدمه ای بر اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نقش بیکاری در انحرافات اجتماعی (اعتیاد در شهر مشهد)

  این فایل در مورد نقش بیکاری در انحرافات اجتماعی (اعتیاد در شهر مشهد) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  نقش بیکاری در انحرافات اجتماعی (اعتیاد در شهر مشهد)
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال ت

  این فایل در مورد بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال ت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته علوم اجتماعی
  بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال ت
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.