id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

همه چیز را درباره لب تاب خود بدانید

این فایل در مورد همه چیز را درباره لب تاب خود بدانید و هم اکنون در فروشگاه sina294 موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
همه چیز را درباره لب تاب خود بدانید
قیمت محصول
1,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
sina294
وب سایت
فایل سل

همه چیز درباره مودم وایرلس

این فایل در مورد همه چیز درباره مودم وایرلس و هم اکنون در فروشگاه sina294 موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
همه  چیز درباره مودم وایرلس
قیمت محصول
500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
sina294
وب سایت
فایل سل

دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره فناوری nfc وکاربرد آن در مدیریت پارکینگ با فرمت word-ورد 41 صفحه

این فایل در مورد دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره فناوری nfc وکاربرد آن در مدیریت پارکینگ با فرمت word-ورد 41 صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره فناوری nfc وکاربرد آن در مدیریت پارکینگ  با فرمت word-ورد 41 صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره نقشه کشی صنعتی با فرمت word-ورد 83 صفحه

این فایل در مورد دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره نقشه کشی صنعتی با فرمت word-ورد 83 صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره نقشه کشی صنعتی با فرمت word-ورد 83 صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود مقاله درباره بودجه و پروژه های عمرانی‎ با فرمت word-ورد 31 صفحه

این فایل در مورد دانلود مقاله درباره بودجه و پروژه های عمرانی‎ با فرمت word-ورد 31 صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود مقاله درباره بودجه و پروژه های عمرانی‎ با فرمت word-ورد 31 صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران با فرمت word-ورد 32 صفحه

این فایل در مورد دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران با فرمت word-ورد 32 صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران با فرمت word-ورد 32 صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره مراحل حسابداری پیمانکاری با فرمت word-ورد 107 صفحه

این فایل در مورد دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره مراحل حسابداری پیمانکاری با فرمت word-ورد 107 صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود مقاله/پایان نامه آماده درباره مراحل حسابداری پیمانکاری با فرمت word-ورد 107 صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود گزارش کارآموزی آماده درباره اجرای کـارهـای ساختمانی با فرمت word-ورد 37 صفحه

این فایل در مورد دانلود گزارش کارآموزی آماده درباره اجرای کـارهـای ساختمانی با فرمت word-ورد 37 صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی آماده درباره اجرای کـارهـای ساختمانی با فرمت word-ورد 37 صفحه
قیمت محصول
41,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود مقاله آماده درباره برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد با فرمت word-ورد49صفحه

این فایل در مورد دانلود مقاله آماده درباره برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد با فرمت word-ورد49صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود مقاله آماده درباره برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد با فرمت word-ورد49صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 48 صفحه

این فایل در مورد دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 48 صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره  بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 48 صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره ایجاد عادات مثبت در کودکان با فرمت word-ورد 43 صفحه

این فایل در مورد دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره ایجاد عادات مثبت در کودکان با فرمت word-ورد 43 صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره ایجاد عادات مثبت در کودکان با فرمت word-ورد 43 صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره مالکیت فکری با فرمت word-ورد 55 صفحه

این فایل در مورد دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره مالکیت فکری با فرمت word-ورد 55 صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره مالکیت فکری با فرمت word-ورد 55 صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

مقاله آماده درباره انواع هوش و هوش مصنوعی(فرمت word) و 44 صفحه

این فایل در مورد مقاله آماده درباره انواع هوش و هوش مصنوعی(فرمت word) و 44 صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
مقاله آماده درباره انواع هوش و هوش مصنوعی(فرمت word)  و 44 صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

مقاله آماده درباره نیاز ذینفعان،مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و حسابداری اجتماعی(فرمت word) و 11صفحه

این فایل در مورد مقاله آماده درباره نیاز ذینفعان،مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و حسابداری اجتماعی(فرمت word) و 11صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
مقاله آماده درباره نیاز ذینفعان،مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و حسابداری اجتماعی(فرمت word) و 11صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

مقاله آماده درباره بررسی مدل سایمون آنهولت و برند سازی(فرمت word) و 15صفحه

این فایل در مورد مقاله آماده درباره بررسی مدل سایمون آنهولت و برند سازی(فرمت word) و 15صفحه و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
مقاله آماده درباره بررسی مدل سایمون آنهولت و برند سازی(فرمت word) و 15صفحه
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

مقاله آماده درباره انواع حملات به وب سایت ها و نرم افزارها(فرمت word) و 13صفحه+پاورپوینت آماده

این فایل در مورد مقاله آماده درباره انواع حملات به وب سایت ها و نرم افزارها(فرمت word) و 13صفحه+پاورپوینت آماده و هم اکنون در فروشگاه iranianfiles موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
مقاله آماده درباره انواع حملات به وب سایت ها و نرم افزارها(فرمت word) و 13صفحه+پاورپوینت آماده
قیمت محصول
45,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود متن کامل پروژه درباره شرکت های هرمی

این فایل در مورد دانلود متن کامل پروژه درباره شرکت های هرمی و هم اکنون در فروشگاه mahnia موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
دانلود متن کامل پروژه درباره شرکت های هرمی
قیمت محصول
1,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
mahnia
وب سایت
فایل سل

تحقیق درباره عوامل خطر و تاثیر هر یک در مزارع پرورش مرغ گوشتی

این فایل در مورد تحقیق درباره عوامل خطر و تاثیر هر یک در مزارع پرورش مرغ گوشتی و هم اکنون در فروشگاه takfiles موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
تحقیق درباره عوامل خطر و تاثیر هر یک در مزارع پرورش مرغ گوشتی
قیمت محصول
60,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
takfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود مقاله درباره آسیب های زانو در ورزش رشته تربیت بدنی

این فایل در مورد دانلود مقاله درباره آسیب های زانو در ورزش رشته تربیت بدنی و هم اکنون در فروشگاه takfiles موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
دانلود مقاله درباره آسیب های زانو در ورزش رشته تربیت بدنی
قیمت محصول
60,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
takfiles
وب سایت
فایل سل

دانلود 3 تا انشا درباره عید نوروز

این فایل در مورد دانلود 3 تا انشا درباره عید نوروز و هم اکنون در فروشگاه takfiles موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
دانلود 3 تا انشا درباره عید نوروز
قیمت محصول
22,900
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
takfiles
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.