id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی سيستم نت كارخانه سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش

  این فایل در مورد بررسی سيستم نت كارخانه سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  بررسی سيستم نت كارخانه سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بروشور جدید محلول رویش موی دکتر نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396

  این فایل در مورد بروشور جدید محلول رویش موی دکتر نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396 و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  بروشور جدید محلول رویش موی دکتر نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396
  قیمت محصول
  6,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کتاب جامع داروها

  این فایل در مورد کتاب جامع داروها و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  کتاب جامع داروها
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  اموزش ساخت دارو امام کاظم (ع) (طب اسلامی)

  این فایل در مورد اموزش ساخت دارو امام کاظم (ع) (طب اسلامی) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  اموزش ساخت دارو امام کاظم (ع) (طب اسلامی)
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  آموزش ساخت داروی تقویت حافظه (طب اسلامی)

  این فایل در مورد آموزش ساخت داروی تقویت حافظه (طب اسلامی) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  آموزش ساخت داروی تقویت حافظه (طب اسلامی)
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  آموزش ساخت دارو جد جوش (طب سنتی)

  این فایل در مورد آموزش ساخت دارو جد جوش (طب سنتی) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  آموزش ساخت دارو جد جوش (طب سنتی)
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  آموزش ساخت شامپو

  این فایل در مورد آموزش ساخت شامپو و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  آموزش ساخت شامپو
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  آموزش ساخت داروی پودر مسواک

  این فایل در مورد آموزش ساخت داروی پودر مسواک و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  آموزش ساخت داروی پودر مسواک
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت درمورد شيمي دارويي

  این فایل در مورد پاورپوینت درمورد شيمي دارويي و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  پاورپوینت درمورد شيمي دارويي
  قیمت محصول
  4,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دارو های گياهي

  این فایل در مورد دارو های گياهي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  دارو های گياهي
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوينت تهيه دارو با استفاده از زهر مار

  این فایل در مورد پاورپوينت تهيه دارو با استفاده از زهر مار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  پاورپوينت تهيه دارو با استفاده از زهر مار
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق قرص های روانگردان

  این فایل در مورد تحقیق قرص های روانگردان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  تحقیق قرص های روانگردان
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پکیج جزوات آموزشی کاربردی تکنسین داروخانه

  این فایل در مورد پکیج جزوات آموزشی کاربردی تکنسین داروخانه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  پکیج جزوات آموزشی کاربردی تکنسین داروخانه
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت آنتی بیوتیک ها

  این فایل در مورد پاورپوینت آنتی بیوتیک ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  پاورپوینت آنتی بیوتیک ها
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت داروهای ضد سرطان تاکسول

  این فایل در مورد پاورپوینت داروهای ضد سرطان تاکسول و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  پاورپوینت داروهای ضد سرطان تاکسول
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مسکن های گرفته شده از تریاک و نگاهی بر سایر مخدرها

  این فایل در مورد پاورپوینت مسکن های گرفته شده از تریاک و نگاهی بر سایر مخدرها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  پاورپوینت مسکن های گرفته شده از تریاک و نگاهی بر سایر مخدرها
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی اطلاعات دارویی ویژه تکنسین های داروخانه

  این فایل در مورد جزوه آموزشی اطلاعات دارویی ویژه تکنسین های داروخانه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  جزوه آموزشی اطلاعات دارویی ویژه تکنسین های داروخانه
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مقاله درمورد قدیمی ترین واکسن BCG

  این فایل در مورد مقاله درمورد قدیمی ترین واکسن BCG و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  مقاله درمورد قدیمی ترین واکسن BCG
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  مقاله درمورد پنی سیلین

  این فایل در مورد مقاله درمورد پنی سیلین و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  مقاله درمورد پنی سیلین
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:داروسازی
  گزارش كارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.