id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي

  این فایل در مورد بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تفسیر پایه ای ECG به زبان ساده

  این فایل در مورد تفسیر پایه ای ECG به زبان ساده و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  تفسیر پایه ای ECG به زبان ساده
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کتابچه آموزشی ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی و مراقبتهای پرستاری

  این فایل در مورد کتابچه آموزشی ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی و مراقبتهای پرستاری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  کتابچه آموزشی ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی و مراقبتهای پرستاری
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تداخل دارویی و غذایی

  این فایل در مورد تداخل دارویی و غذایی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  تداخل دارویی و غذایی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت اقدامات و مراقبتها در خونریزی داخلی و خارجی

  این فایل در مورد پاورپوینت اقدامات و مراقبتها در خونریزی داخلی و خارجی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت اقدامات و مراقبتها در خونریزی داخلی و خارجی
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال جاری

  این فایل در مورد نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال جاری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال جاری
  قیمت محصول
  21,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی و تحقیق درباره بودجه بندي در پرستاري

  این فایل در مورد بررسی و تحقیق درباره بودجه بندي در پرستاري و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  بررسی و تحقیق درباره بودجه بندي در پرستاري
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت ESWL

  این فایل در مورد پاورپوینت ESWL و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت ESWL
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت طراحی صنعت غذایی

  این فایل در مورد پاورپوینت طراحی صنعت غذایی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت طراحی صنعت غذایی
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت بخش بستری بیمارستان

  این فایل در مورد پاورپوینت بخش بستری بیمارستان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت بخش بستری بیمارستان
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت اختلالات هیپرتانسیو حاملگی

  این فایل در مورد پاورپوینت اختلالات هیپرتانسیو حاملگی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت اختلالات هیپرتانسیو حاملگی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت عفونتهای دستگاه تناسلی

  این فایل در مورد پاورپوینت عفونتهای دستگاه تناسلی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت عفونتهای دستگاه تناسلی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396

  این فایل در مورد نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396 و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396
  قیمت محصول
  18,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  فایل آموزشی CPR

  این فایل در مورد فایل آموزشی CPR و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  فایل آموزشی CPR
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت

  این فایل در مورد اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت آموزش به بیمار

  این فایل در مورد پاورپوینت آموزش به بیمار و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت آموزش به بیمار
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع اورژانس انکولوژیک

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع اورژانس انکولوژیک و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با موضوع اورژانس انکولوژیک
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع برون‌سپاري فعاليت‌ها

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع برون‌سپاري فعاليت‌ها و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با موضوع برون‌سپاري فعاليت‌ها
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با مووع اصول و مهارتهای پرستاری(اکسیژن رسانی)

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با مووع اصول و مهارتهای پرستاری(اکسیژن رسانی) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با مووع اصول و مهارتهای پرستاری(اکسیژن رسانی)
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع پرستاري بهداشت جامعه(1)

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع پرستاري بهداشت جامعه(1) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با موضوع پرستاري بهداشت جامعه(1)
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.