id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی : رویکرد اکولوژی جمعیت

این فایل در مورد سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی : رویکرد اکولوژی جمعیت و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی : رویکرد اکولوژی جمعیت
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

تهدیدی به نام کمبود جمعیت - تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت

این فایل در مورد تهدیدی به نام کمبود جمعیت - تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت و هم اکنون در فروشگاه projectdownloads موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تهدیدی به نام کمبود جمعیت - تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت
قیمت محصول
6,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
projectdownloads
وب سایت
فایل سل

دانلود پروژه آمار و مدل سازی بررسی جمعیت روستای بلغان

این فایل در مورد دانلود پروژه آمار و مدل سازی بررسی جمعیت روستای بلغان و هم اکنون در فروشگاه meshop2 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پایه
دانلود پروژه آمار و مدل سازی بررسی جمعیت روستای بلغان
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
meshop2
وب سایت
فایل سل

بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان

این فایل در مورد بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان و هم اکنون در فروشگاه word-t موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان
قیمت محصول
500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
word-t
وب سایت
فایل سل

پروژه: ماشین سنگ جمع کن و ماشین نشاکار

این فایل در مورد پروژه: ماشین سنگ جمع کن و ماشین نشاکار و هم اکنون در فروشگاه agrimach موجود می باشد.
دسته بندی:برنامه نویسی ، سورس ، پروژه
پروژه: ماشین سنگ جمع کن و ماشین نشاکار
قیمت محصول
6,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
agrimach
وب سایت
فایل سل

دست یابی به اطلاعات و حمایت از سلامتی : بعضی از مسائل بحث انگیز و راه حل ها برای جمعیت سالخورده ( رو به پیری).

این فایل در مورد دست یابی به اطلاعات و حمایت از سلامتی : بعضی از مسائل بحث انگیز و راه حل ها برای جمعیت سالخورده ( رو به پیری). و هم اکنون در فروشگاه prozhee موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دست یابی به  اطلاعات و  حمایت از سلامتی : بعضی از مسائل بحث انگیز و راه حل ها برای جمعیت سالخورده ( رو به پیری).
قیمت محصول
8,300
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
prozhee
وب سایت
فایل سل

تمرین حاصل جمع ماتریس به دو روش موازی و سری

این فایل در مورد تمرین حاصل جمع ماتریس به دو روش موازی و سری و هم اکنون در فروشگاه harika موجود می باشد.
دسته بندی:برنامه نویسی ، سورس ، پروژه
تمرین حاصل جمع ماتریس به دو روش موازی و سری
قیمت محصول
1,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
harika
وب سایت
فایل سل

جمع آوری زباله وروش های دفن بهداشتی پسماندها

این فایل در مورد جمع آوری زباله وروش های دفن بهداشتی پسماندها و هم اکنون در فروشگاه enviro موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پزشکی
جمع آوری زباله وروش های دفن بهداشتی پسماندها
قیمت محصول
10,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
enviro
وب سایت
فایل سل

تحقیق جمعیت و تنظیم خانواده

این فایل در مورد تحقیق جمعیت و تنظیم خانواده و هم اکنون در فروشگاه hoopadshop موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پزشکی
تحقیق جمعیت و تنظیم خانواده
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
hoopadshop
وب سایت
فایل سل

دانلود پاورپوینت مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی

این فایل در مورد دانلود پاورپوینت مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی و هم اکنون در فروشگاه activemanagement موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود پاورپوینت مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی
قیمت محصول
8,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
activemanagement
وب سایت
فایل سل

سابقه استفاده از آب باران و نحوه ی جمع آوری آن و تصفیه آب باران

این فایل در مورد سابقه استفاده از آب باران و نحوه ی جمع آوری آن و تصفیه آب باران و هم اکنون در فروشگاه enviro موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پزشکی
سابقه استفاده از آب باران و نحوه ی جمع آوری آن و تصفیه آب باران
قیمت محصول
5,900
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
enviro
وب سایت
فایل سل

دانش خانواده و جمعیت

این فایل در مورد دانش خانواده و جمعیت و هم اکنون در فروشگاه maghalat-iraniyan موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
دانش خانواده و جمعیت
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
maghalat-iraniyan
وب سایت
فایل سل

بررسی اقدامات جمعی کشورها در قالب گروه های رسمی با تاکید بر جنبش عدم تعهد

این فایل در مورد بررسی اقدامات جمعی کشورها در قالب گروه های رسمی با تاکید بر جنبش عدم تعهد و هم اکنون در فروشگاه utstudents موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
بررسی اقدامات جمعی کشورها در قالب گروه های رسمی با تاکید بر جنبش عدم تعهد
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
utstudents
وب سایت
فایل سل

به کمک ماکروها برنامه ای بنویسید که دوعدد صحیح بدون علامت را کهاولی بزرگتر از دومی است را از ورودی دریافت کرده حاصل جمع، حاصل تفریق اولی از دومی، حاصل ضرب و خارج قسمت و باقی­مانده را چا

این فایل در مورد به کمک ماکروها برنامه ای بنویسید که دوعدد صحیح بدون علامت را کهاولی بزرگتر از دومی است را از ورودی دریافت کرده حاصل جمع، حاصل تفریق اولی از دومی، حاصل ضرب و خارج قسمت و باقی­مانده را چا و هم اکنون در فروشگاه p30prozhe موجود می باشد.
دسته بندی:برنامه نویسی ، سورس ، پروژه
به کمک ماکروها برنامه ای بنویسید که دوعدد صحیح بدون علامت را کهاولی بزرگتر از دومی است را از ورودی دریافت کرده حاصل جمع، حاصل تفریق اولی از دومی، حاصل ضرب و خارج قسمت و باقی­مانده را چا
قیمت محصول
4,700
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
p30prozhe
وب سایت
فایل سل

عوامل موثر بر تجمع نیترات در سبزیها

این فایل در مورد عوامل موثر بر تجمع نیترات در سبزیها و هم اکنون در فروشگاه daneshjooyan موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
عوامل موثر بر تجمع نیترات در سبزیها
قیمت محصول
4,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
daneshjooyan
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت سلول تمام جمع کننده سرعت بالای جدید مبتنی برFET

این فایل در مورد پاورپوینت سلول تمام جمع کننده سرعت بالای جدید مبتنی برFET و هم اکنون در فروشگاه city موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پاورپوینت سلول تمام جمع کننده سرعت بالای جدید مبتنی برFET
قیمت محصول
7,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
city
وب سایت
فایل سل

رسانه هاي ارتباط جمعي

این فایل در مورد رسانه هاي ارتباط جمعي و هم اکنون در فروشگاه 3060 موجود می باشد.
دسته بندی:عمومی و آزاد
رسانه هاي ارتباط جمعي
قیمت محصول
3,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
3060
وب سایت
فایل سل

پروژه عمران طرح جمع آوری شبکه فاضلاب

این فایل در مورد پروژه عمران طرح جمع آوری شبکه فاضلاب و هم اکنون در فروشگاه paper موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پروژه عمران طرح جمع آوری شبکه فاضلاب
قیمت محصول
10,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
paper
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت خانه امام جمعه (تهران)

این فایل در مورد پاورپوینت خانه امام جمعه (تهران) و هم اکنون در فروشگاه cad موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پاورپوینت خانه امام جمعه (تهران)
قیمت محصول
10,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
cad
وب سایت
فایل سل

دانلود سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده

این فایل در مورد دانلود سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده و هم اکنون در فروشگاه docx موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
دانلود سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده
قیمت محصول
5,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
docx
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.