id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تغذیه ورزشی

  این فایل در مورد تغذیه ورزشی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  تغذیه ورزشی
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  جزوه آموزشی مکانیک تراکتور و تیلر

  این فایل در مورد جزوه آموزشی مکانیک تراکتور و تیلر و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  جزوه آموزشی مکانیک تراکتور و تیلر
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  جزوه کامل آموزش کامپیوتر

  این فایل در مورد جزوه کامل آموزش کامپیوتر و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  جزوه کامل آموزش کامپیوتر
  قیمت محصول
  15,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  كتاب جامع داروها

  این فایل در مورد كتاب جامع داروها و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  كتاب جامع داروها
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مبانی مدیریت مالی

  این فایل در مورد مبانی مدیریت مالی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  مبانی مدیریت مالی
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  تندآموز مفاهیم شبكه‌های كامپیوتری

  این فایل در مورد تندآموز مفاهیم شبكه‌های كامپیوتری و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  تندآموز مفاهیم شبكه‌های كامپیوتری
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دوره آموزشی توسعه كارآفرینی

  این فایل در مورد دوره آموزشی توسعه كارآفرینی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  دوره آموزشی توسعه كارآفرینی
  قیمت محصول
  27,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  جزوه كمك آموزشی مهارت حسابداری صنعتی مقدماتی

  این فایل در مورد جزوه كمك آموزشی مهارت حسابداری صنعتی مقدماتی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  جزوه كمك آموزشی مهارت حسابداری صنعتی مقدماتی
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود جزوه حسابداری صنعتی در قالب ورد

  این فایل در مورد دانلود جزوه حسابداری صنعتی در قالب ورد و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  دانلود جزوه حسابداری صنعتی در قالب ورد
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

  این فایل در مورد حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  جزوه تدریس سیتم عامل سطح کاردانی

  این فایل در مورد جزوه تدریس سیتم عامل سطح کاردانی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  جزوه تدریس سیتم عامل سطح کاردانی
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  جزوه ساختمان داده استاد عالی نژاد

  این فایل در مورد جزوه ساختمان داده استاد عالی نژاد و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  جزوه ساختمان داده استاد عالی نژاد
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پاورپوینت: ”مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی “

  این فایل در مورد پاورپوینت: ”مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی “ و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  پاورپوینت: ”مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی “
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  جزوه حقوق مدنی 4 -پاورپوینت

  این فایل در مورد جزوه حقوق مدنی 4 -پاورپوینت و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  جزوه حقوق مدنی 4 -پاورپوینت
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  جزوه كمک آموزشی حسابداری عمومی تکمیلی

  این فایل در مورد جزوه كمک آموزشی حسابداری عمومی تکمیلی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  جزوه كمک آموزشی حسابداری عمومی تکمیلی
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  اعتبارات اسنادی

  این فایل در مورد اعتبارات اسنادی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  اعتبارات اسنادی
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  بررسی بیومکانیکی دوی سرعت

  این فایل در مورد بررسی بیومکانیکی دوی سرعت و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  بررسی بیومکانیکی دوی سرعت
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پاوورپوینت رشته پرش ارتفاع دوومیدانی

  این فایل در مورد پاوورپوینت رشته پرش ارتفاع دوومیدانی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  پاوورپوینت رشته پرش ارتفاع دوومیدانی
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ابداع روش‌های مفید در كلاس درس تاریخ

  این فایل در مورد ابداع روش‌های مفید در كلاس درس تاریخ و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  ابداع روش‌های مفید در كلاس درس تاریخ
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  جزوه ICDL

  این فایل در مورد جزوه ICDL و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:جزوات درسی
  جزوه ICDL
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.