id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق احداث تونل به روش کند و پوش (Cut and Cover)

  این فایل در مورد تحقیق احداث تونل به روش کند و پوش (Cut and Cover) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  تحقیق احداث تونل به روش کند و پوش (Cut and Cover)
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تکنیک ها و اصول تئوری عملیات نصب لوله توسط اجرای میکروتونل

  این فایل در مورد تکنیک ها و اصول تئوری عملیات نصب لوله توسط اجرای میکروتونل و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  تکنیک ها و اصول تئوری عملیات نصب لوله توسط اجرای میکروتونل
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی طرح اختلاط سگمنت

  این فایل در مورد جزوه آموزشی طرح اختلاط سگمنت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  جزوه آموزشی طرح اختلاط سگمنت
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مدیریت ریسک در تونل زنی مکانیزه، مطالعه موردی خط1 قطار شهری اهواز

  این فایل در مورد مدیریت ریسک در تونل زنی مکانیزه، مطالعه موردی خط1 قطار شهری اهواز و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  مدیریت ریسک در تونل زنی مکانیزه، مطالعه موردی خط1 قطار شهری اهواز
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مقابله با آب، مبانی و روش های آب بندی در تونل ها همراه با مطالعات موردی کوهرنگ

  این فایل در مورد مقابله با آب، مبانی و روش های آب بندی در تونل ها همراه با مطالعات موردی کوهرنگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  مقابله با آب، مبانی و روش های آب بندی در تونل ها همراه با مطالعات موردی کوهرنگ
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه مبانی فنی و اقتصادی روش های حفاری تونل های راه و راه آهن

  این فایل در مورد جزوه مبانی فنی و اقتصادی روش های حفاری تونل های راه و راه آهن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  جزوه مبانی فنی و اقتصادی روش های حفاری تونل های راه و راه آهن
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  طرح های انتقال آب کوهرنگ

  این فایل در مورد طرح های انتقال آب کوهرنگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  طرح های انتقال آب کوهرنگ
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  بررسی هزينه تونل زني در زمين هاي آب دار

  این فایل در مورد بررسی هزينه تونل زني در زمين هاي آب دار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  بررسی هزينه تونل زني در زمين هاي آب دار
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تونل و آلودگي هاي آن

  این فایل در مورد تحقیق تونل و آلودگي هاي آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  تحقیق تونل و آلودگي هاي آن
  قیمت محصول
  29,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تاریخچه تونل سازی و سازه‌های زیرزمینی

  این فایل در مورد تحقیق تاریخچه تونل سازی و سازه‌های زیرزمینی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  تحقیق تاریخچه تونل سازی و سازه‌های زیرزمینی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مراحل ساخت تونل های بزرگ

  این فایل در مورد تحقیق مراحل ساخت تونل های بزرگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  تحقیق مراحل ساخت تونل های بزرگ
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق پارامترهاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين- رشت

  این فایل در مورد تحقیق پارامترهاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين- رشت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  تحقیق پارامترهاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين- رشت
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق انتخاب سیستم بارگيري و حمل مواد در تونل ها

  این فایل در مورد تحقیق انتخاب سیستم بارگيري و حمل مواد در تونل ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  تحقیق انتخاب سیستم بارگيري و حمل مواد در تونل ها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش اجراي شفت هاي دسترسي به تونل براي حفاري به روش NATM

  این فایل در مورد روش اجراي شفت هاي دسترسي به تونل براي حفاري به روش NATM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  روش اجراي شفت هاي دسترسي به تونل براي حفاري به روش NATM
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش حفر تونل به وسيله دستگاه حفار TBM

  این فایل در مورد روش حفر تونل به وسيله دستگاه حفار TBM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  روش حفر تونل به وسيله دستگاه حفار TBM
  قیمت محصول
  50,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  طرح تهويه تونل مترو با حفاري مكانيزه

  این فایل در مورد طرح تهويه تونل مترو با حفاري مكانيزه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  طرح تهويه تونل مترو با حفاري مكانيزه
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق روش اجرای تونل به روش NATM

  این فایل در مورد تحقیق روش اجرای تونل به روش NATM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  تحقیق روش اجرای تونل به روش NATM
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش اجراي شفت هاي دسترسي به تونل براي حفاري به روش NATM و نحوه اتصال شفت ها به تونل

  این فایل در مورد روش اجراي شفت هاي دسترسي به تونل براي حفاري به روش NATM و نحوه اتصال شفت ها به تونل و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  روش اجراي شفت هاي دسترسي به تونل براي حفاري به روش NATM و نحوه اتصال شفت ها به تونل
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق حفر تونل

  این فایل در مورد تحقیق حفر تونل و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  تحقیق حفر تونل
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مقایسه شاتکریت مسلح به الیاف فولادی و Thin Spray-on Liner

  این فایل در مورد پاورپوینت مقایسه شاتکریت مسلح به الیاف فولادی و Thin Spray-on Liner و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:تونل
  پاورپوینت مقایسه شاتکریت مسلح به الیاف فولادی و Thin Spray-on Liner
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.