id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

  این فایل در مورد تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال
  قیمت محصول
  8,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي

  این فایل در مورد سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي
  قیمت محصول
  6,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی ارتباط بین ورزش کردن و میزان افسردگی

  این فایل در مورد بررسی ارتباط بین ورزش کردن و میزان افسردگی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  بررسی ارتباط بین ورزش کردن و میزان افسردگی
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تأثير تربيت بدني بر سلامت جسم و روح و روند يادگيري

  این فایل در مورد تأثير تربيت بدني بر سلامت جسم و روح و روند يادگيري و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  تأثير تربيت بدني بر سلامت جسم و روح و روند يادگيري
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

  این فایل در مورد تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  حرکات و ورزشهای مناسب برای زانو درد

  این فایل در مورد حرکات و ورزشهای مناسب برای زانو درد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  حرکات و ورزشهای مناسب برای زانو درد
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دوپینگ

  این فایل در مورد دوپینگ و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  دوپینگ
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تأثیر ورزش و تغذیه بر روی بیما ریهای فشار خون و دیابت

  این فایل در مورد تأثیر ورزش و تغذیه بر روی بیما ریهای فشار خون و دیابت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  تأثیر ورزش و تغذیه بر روی بیما ریهای فشار خون و دیابت
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  حرکت شناسی

  این فایل در مورد حرکت شناسی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  حرکت شناسی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق با عنوان تناسب اندام در 8 هفته

  این فایل در مورد تحقیق با عنوان تناسب اندام در 8 هفته و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  تحقیق با عنوان تناسب اندام در 8 هفته
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت درباره اصول و مبانی تربیت بدنی

  این فایل در مورد پاورپوینت درباره اصول و مبانی تربیت بدنی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  پاورپوینت درباره اصول و مبانی تربیت بدنی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله کوتاه انگلیسی راه های داشتن بدنی سالم همراه با ترجمه متن و لغات

  این فایل در مورد مقاله کوتاه انگلیسی راه های داشتن بدنی سالم همراه با ترجمه متن و لغات و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  مقاله کوتاه انگلیسی راه های داشتن بدنی سالم همراه با ترجمه متن و لغات
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ارتباط ورزش با افسردگی

  این فایل در مورد ارتباط ورزش با افسردگی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  ارتباط ورزش با افسردگی
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقيق مقايسه اثر نوع دستورالعمل مرکز توجه بر اجراي پرش عمودي در افراد حرفه ای و عادی

  این فایل در مورد تحقيق مقايسه اثر نوع دستورالعمل مرکز توجه بر اجراي پرش عمودي در افراد حرفه ای و عادی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  تحقيق مقايسه اثر نوع دستورالعمل مرکز توجه بر اجراي پرش عمودي در افراد حرفه ای و عادی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  شیوه دقیق آموزش تکنیک ها ، ابعاد زمین،قوانین داوری و انواع سیستم های بازی بدمینتون

  این فایل در مورد شیوه دقیق آموزش تکنیک ها ، ابعاد زمین،قوانین داوری و انواع سیستم های بازی بدمینتون و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  شیوه دقیق آموزش تکنیک ها ، ابعاد زمین،قوانین داوری و انواع سیستم های بازی بدمینتون
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور

  این فایل در مورد تحقیق بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  تحقیق بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور
  قیمت محصول
  19,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی و رضا کلانتری

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی و رضا کلانتری و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  دانلود پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی و رضا کلانتری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت : تأثیر نور و فیدبک بر عملکرد در ورزشکاران

  این فایل در مورد پاورپوینت : تأثیر نور و فیدبک بر عملکرد در ورزشکاران و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  پاورپوینت : تأثیر نور و فیدبک بر عملکرد در ورزشکاران
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق: قبل و بعد از ورزش چه غذایی بخوریم

  این فایل در مورد تحقیق: قبل و بعد از ورزش چه غذایی بخوریم و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  تحقیق: قبل و بعد از ورزش چه غذایی بخوریم
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق : آموزش تنیس روی میز

  این فایل در مورد تحقیق : آموزش تنیس روی میز و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی
  تحقیق : آموزش تنیس روی میز
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.