id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی زنان شهرکهای منتخب سپاه و تفاوتهای یافته های تحقیق در هریک از مولفه های GHQ

  این فایل در مورد بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی زنان شهرکهای منتخب سپاه و تفاوتهای یافته های تحقیق در هریک از مولفه های GHQ و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی زنان شهرکهای منتخب سپاه و تفاوتهای یافته های تحقیق در هریک از مولفه های GHQ
  قیمت محصول
  135,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی آسیب شناسی سازمانی ادارات تربیت بدنی استان کهگیلویه و بویراحمد

  این فایل در مورد بررسی آسیب شناسی سازمانی ادارات تربیت بدنی استان کهگیلویه و بویراحمد و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  بررسی آسیب شناسی سازمانی ادارات تربیت بدنی استان کهگیلویه و بویراحمد
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

  این فایل در مورد پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  مبانی نظری بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

  این فایل در مورد مبانی نظری بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مبانی نظری بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی
  قیمت محصول
  38,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

  این فایل در مورد بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی
  قیمت محصول
  95,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

  این فایل در مورد پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  دانلود طرح توجيهی توليد توپ ورزشی

  این فایل در مورد دانلود طرح توجيهی توليد توپ ورزشی و هم اکنون در فروشگاه takprozhe موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  دانلود طرح توجيهی توليد توپ ورزشی
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  takprozhe
  وب سایت
  فورکیا

  دانلود نمونه سوالات کتبی مربیگری درجه 3 یوگا همراه با پاسخنامه

  این فایل در مورد دانلود نمونه سوالات کتبی مربیگری درجه 3 یوگا همراه با پاسخنامه و هم اکنون در فروشگاه yoga موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  دانلود نمونه سوالات کتبی مربیگری درجه 3 یوگا همراه با پاسخنامه
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  yoga
  وب سایت
  فورکیا

  مقاله بیماری نارسایی قلبی و رابطه آن با ورزش

  این فایل در مورد مقاله بیماری نارسایی قلبی و رابطه آن با ورزش و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مقاله بیماری نارسایی قلبی و رابطه آن با ورزش
  قیمت محصول
  9,240
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  مقاله بررسي آمادگی جسمانی تربیت بدنی 1

  این فایل در مورد مقاله بررسي آمادگی جسمانی تربیت بدنی 1 و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مقاله بررسي آمادگی جسمانی تربیت بدنی 1
  قیمت محصول
  11,484
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  تحقیق بررسي میزان آگاهي بازيکنان فوتبال ليگ برتر از حقوق ورزشي

  این فایل در مورد تحقیق بررسي میزان آگاهي بازيکنان فوتبال ليگ برتر از حقوق ورزشي و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  تحقیق بررسي میزان آگاهي بازيکنان فوتبال ليگ برتر از حقوق ورزشي
  قیمت محصول
  59,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  مقاله بررسي فوتبال

  این فایل در مورد مقاله بررسي فوتبال و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مقاله بررسي فوتبال
  قیمت محصول
  10,824
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  توانایی گسترده هیأت مدیره استراتژیک در سازمان های ورزشی

  این فایل در مورد توانایی گسترده هیأت مدیره استراتژیک در سازمان های ورزشی و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  توانایی گسترده هیأت مدیره استراتژیک در سازمان های ورزشی
  قیمت محصول
  18,216
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  ژیمناستیک ریتمیک

  این فایل در مورد ژیمناستیک ریتمیک و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  ژیمناستیک ریتمیک
  قیمت محصول
  6,732
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  پاورپوینت بررسي آزمون های اندازه گیری توان عضلانی

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسي آزمون های اندازه گیری توان عضلانی و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  پاورپوینت بررسي آزمون های اندازه گیری توان عضلانی
  قیمت محصول
  10,824
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  پاورپوینت بررسي اعصاب و عروق اندام فوقانی

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسي اعصاب و عروق اندام فوقانی و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  پاورپوینت بررسي اعصاب و عروق اندام فوقانی
  قیمت محصول
  12,408
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  پاورپوینت بررسي انرژی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبه

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسي انرژی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبه و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  پاورپوینت بررسي انرژی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبه
  قیمت محصول
  13,860
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  پاورپوینت بررسي پروتئین و اسیدهای آمینه

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسي پروتئین و اسیدهای آمینه و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  پاورپوینت بررسي پروتئین و اسیدهای آمینه
  قیمت محصول
  11,880
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  پاورپوینت افسردگی (شناخت، ارزیابی و پیشگیری در جمعیت دانشجویی)

  این فایل در مورد پاورپوینت افسردگی (شناخت، ارزیابی و پیشگیری در جمعیت دانشجویی) و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  پاورپوینت افسردگی (شناخت، ارزیابی و پیشگیری در جمعیت دانشجویی)
  قیمت محصول
  4,356
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا

  پاورپوینت بررسي تاثیر ارتفاع بر فعالیت های ورزشی

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسي تاثیر ارتفاع بر فعالیت های ورزشی و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
  پاورپوینت بررسي تاثیر ارتفاع بر فعالیت های ورزشی
  قیمت محصول
  11,220
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  911
  وب سایت
  فورکیا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.