id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  ورزش و تندرستی

  این فایل در مورد ورزش و تندرستی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  ورزش و تندرستی
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  انسانشناسی و خودشناسی

  این فایل در مورد انسانشناسی و خودشناسی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  انسانشناسی و خودشناسی
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آموزش مهارت های زندگی

  این فایل در مورد آموزش مهارت های زندگی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  آموزش مهارت های زندگی
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پرورش خلاقیت کودکان

  این فایل در مورد پرورش خلاقیت کودکان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  پرورش خلاقیت کودکان
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  چگونه با فرزند نوجوان خود صحبت کنیم.

  این فایل در مورد چگونه با فرزند نوجوان خود صحبت کنیم. و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  چگونه با فرزند نوجوان خود صحبت کنیم.
  قیمت محصول
  3,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نحوه شناسایی و مقابله با رفتار پرخاشگرانه در کودکان

  این فایل در مورد نحوه شناسایی و مقابله با رفتار پرخاشگرانه در کودکان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  نحوه شناسایی و مقابله با رفتار پرخاشگرانه در کودکان
  قیمت محصول
  2,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دانلود کتاب الکترونیکی خداحافظی با روزهای تکراری

  این فایل در مورد دانلود کتاب الکترونیکی خداحافظی با روزهای تکراری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  دانلود کتاب الکترونیکی خداحافظی با روزهای تکراری
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی کامل انواع مواد مخدر و تاریخچه پیدایش آنها

  این فایل در مورد بررسی کامل انواع مواد مخدر و تاریخچه پیدایش آنها و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  بررسی کامل انواع مواد مخدر و تاریخچه پیدایش آنها
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی زن در اسلام،زن در نگاه امام،زن در دفاع مقدس،زن در سیاست

  این فایل در مورد بررسی زن در اسلام،زن در نگاه امام،زن در دفاع مقدس،زن در سیاست و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  بررسی زن در اسلام،زن در نگاه امام،زن در دفاع مقدس،زن در سیاست
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  pdf درماشین زندگی راننده باشید

  این فایل در مورد pdf درماشین زندگی راننده باشید و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  pdf درماشین زندگی راننده باشید
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  زندگی شاد از نگاه رنگ درمانی

  این فایل در مورد زندگی شاد از نگاه رنگ درمانی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  زندگی شاد از نگاه رنگ درمانی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دانش رنگ ها از منظر دین

  این فایل در مورد دانش رنگ ها از منظر دین و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  دانش رنگ ها از منظر دین
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی(بارویکرد کارآفرینی محوردست سازه ها)

  این فایل در مورد پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی(بارویکرد کارآفرینی محوردست سازه ها) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی(بارویکرد کارآفرینی محوردست سازه ها)
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت ميكروسكوپ نيروي اتمي Atomic Force Microscopy

  این فایل در مورد پاورپوینت ميكروسكوپ نيروي اتمي Atomic Force Microscopy و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  پاورپوینت ميكروسكوپ نيروي اتمي Atomic Force Microscopy
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  خودناتوان سازی تحصیلی

  این فایل در مورد خودناتوان سازی تحصیلی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  خودناتوان سازی تحصیلی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت پويایی گروه و روش مربیگری

  این فایل در مورد پاورپوینت پويایی گروه و روش مربیگری و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  پاورپوینت پويایی گروه و روش مربیگری
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  دانلود پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  دانلود پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت فلسفه تعلیم و تربیت

  این فایل در مورد پاورپوینت فلسفه تعلیم و تربیت و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  پاورپوینت فلسفه تعلیم و تربیت
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت آموزش مهارت ارتباط موثر

  این فایل در مورد پاورپوینت آموزش مهارت ارتباط موثر و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
  پاورپوینت آموزش مهارت ارتباط موثر
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت آشنایی با آسیب شناسی جوانان

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با آسیب شناسی جوانان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:تربیتی
   پاورپوینت آشنایی با آسیب شناسی جوانان
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.