id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق درباره شخصيت هاي مشروطه

  این فایل در مورد تحقیق درباره شخصيت هاي مشروطه و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  تحقیق درباره شخصيت هاي مشروطه
  قیمت محصول
  2,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق درباره ماهيت بيعت هاي پيامبر

  این فایل در مورد تحقیق درباره ماهيت بيعت هاي پيامبر و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  تحقیق درباره ماهيت بيعت هاي پيامبر
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق درباره بررسی و ارزیابی پیامبر اكرم(ص) در غزوه احزاب

  این فایل در مورد تحقیق درباره بررسی و ارزیابی پیامبر اكرم(ص) در غزوه احزاب و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  تحقیق درباره بررسی و ارزیابی پیامبر اكرم(ص) در غزوه احزاب
  قیمت محصول
  3,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی زندگینامه و آثار اثیرالدین ابهری

  این فایل در مورد بررسی زندگینامه و آثار اثیرالدین ابهری و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  بررسی زندگینامه و آثار اثیرالدین ابهری
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان در ایران باستان

  این فایل در مورد بررسی چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان در ایران باستان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  بررسی چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان در ایران باستان
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی بقعۀ دانیال نبی شوش-گنبد اُرچین و ساخت گنبد بقعه دانیال نبی

  این فایل در مورد بررسی بقعۀ دانیال نبی شوش-گنبد اُرچین و ساخت گنبد بقعه دانیال نبی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  بررسی بقعۀ دانیال نبی شوش-گنبد اُرچین و ساخت گنبد بقعه دانیال نبی
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیقی جامع در مورد زندگی و فعالیت های مهاتما گاندي

  این فایل در مورد تحقیقی جامع در مورد زندگی و فعالیت های مهاتما گاندي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  تحقیقی جامع در مورد زندگی و فعالیت های مهاتما گاندي
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق.

  این فایل در مورد اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق. و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق.
  قیمت محصول
  6,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق تمدن اسلامی و دلایل زوال و انحطاط آن

  این فایل در مورد تحقیق تمدن اسلامی و دلایل زوال و انحطاط آن و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  تحقیق تمدن اسلامی و دلایل زوال و انحطاط آن
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعه تاریخ سرگذشت نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

  این فایل در مورد مطالعه تاریخ سرگذشت نبرد سلطان سنجر با ترکان غز و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  مطالعه تاریخ سرگذشت نبرد سلطان سنجر با ترکان غز
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي افكار و احوالات امين الدوله

  این فایل در مورد بررسي افكار و احوالات امين الدوله و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  بررسي افكار و احوالات امين الدوله
  قیمت محصول
  4,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تمدن اسلامی

  این فایل در مورد تمدن اسلامی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  تمدن اسلامی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  یونان باستان

  این فایل در مورد یونان باستان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  یونان باستان
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی موضوع تاریخ

  این فایل در مورد بررسی موضوع تاریخ و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  بررسی موضوع تاریخ
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تاریخ اسلام و رابطه آن با هنر و صنعت

  این فایل در مورد تاریخ اسلام و رابطه آن با هنر و صنعت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  تاریخ اسلام و رابطه آن با هنر و صنعت
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نسبت آینده لیبرالیسم با اندیشه عمل مهندس بازرگان

  این فایل در مورد نسبت آینده لیبرالیسم با اندیشه عمل مهندس بازرگان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  نسبت آینده لیبرالیسم با اندیشه عمل مهندس بازرگان
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ماتریالیسم

  این فایل در مورد ماتریالیسم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  ماتریالیسم
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  قاجاریه

  این فایل در مورد قاجاریه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  قاجاریه
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فرقه نقشبندیه

  این فایل در مورد فرقه نقشبندیه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  فرقه نقشبندیه
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فرقه اسماعیلیه

  این فایل در مورد فرقه اسماعیلیه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:تاریخ
  فرقه اسماعیلیه
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.