id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  دانلود پاورپوینت کامل بیمه حوادث اشخاص با 60 اسلاید زیبا و باکیفیت

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت کامل بیمه حوادث اشخاص با 60 اسلاید زیبا و باکیفیت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  دانلود پاورپوینت کامل بیمه حوادث اشخاص با 60 اسلاید زیبا و باکیفیت
  قیمت محصول
  14,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  جزوه آموزشي آشنايي با خدمات بيمه اي و درماني سازمان تأمين اجتماعي

  این فایل در مورد جزوه آموزشي آشنايي با خدمات بيمه اي و درماني سازمان تأمين اجتماعي و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  جزوه آموزشي  آشنايي با خدمات بيمه اي و درماني سازمان تأمين اجتماعي
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  دانلود پاورپوینت با موضوع نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع بيمه محصولات كشاورزي

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع بيمه محصولات كشاورزي و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  دانلود پاورپوینت با موضوع بيمه محصولات كشاورزي
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت ریسک و بیمه

  این فایل در مورد پاورپوینت ریسک و بیمه و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  پاورپوینت ریسک و بیمه
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت مباني قانوني تعرفه هاي درماني

  این فایل در مورد پاورپوینت مباني قانوني تعرفه هاي درماني و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  پاورپوینت مباني قانوني تعرفه هاي درماني
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت بيمه اتكايي

  این فایل در مورد پاورپوینت بيمه اتكايي و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  پاورپوینت بيمه اتكايي
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت آموزش روشهای جمع آوری اخبار

  این فایل در مورد پاورپوینت آموزش روشهای جمع آوری اخبار و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  پاورپوینت آموزش روشهای جمع آوری اخبار
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت سانتیاگو کالاتراوا

  این فایل در مورد پاورپوینت سانتیاگو کالاتراوا و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  پاورپوینت سانتیاگو کالاتراوا
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  كارت بيمه طلايي فرهنگيان

  این فایل در مورد كارت بيمه طلايي فرهنگيان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  كارت بيمه طلايي فرهنگيان
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بیمه

  این فایل در مورد تحقیق بیمه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  تحقیق بیمه
  قیمت محصول
  34,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  دستورالعمل صدور و تمدید بیمه درمان تکمیلی گروهی

  این فایل در مورد دستورالعمل صدور و تمدید بیمه درمان تکمیلی گروهی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  دستورالعمل صدور و تمدید بیمه درمان تکمیلی گروهی
  قیمت محصول
  30,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی

  این فایل در مورد تحقیق بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  تحقیق بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی
  قیمت محصول
  73,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی امور مالی بیمه سینا

  این فایل در مورد جزوه آموزشی امور مالی بیمه سینا و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  جزوه آموزشی امور مالی بیمه سینا
  قیمت محصول
  25,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی خسارت مالی بیمه های مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (ثالث مالی)

  این فایل در مورد جزوه آموزشی خسارت مالی بیمه های مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (ثالث مالی) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  جزوه آموزشی خسارت مالی بیمه های مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (ثالث مالی)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بیمه کنسرسیومی (مشترک)

  این فایل در مورد تحقیق بیمه کنسرسیومی (مشترک) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  تحقیق بیمه کنسرسیومی (مشترک)
  قیمت محصول
  73,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بیمه

  این فایل در مورد تحقیق بیمه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  تحقیق بیمه
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بیمه، با نگاهی عمیق تر به بیمه عمر

  این فایل در مورد تحقیق بیمه، با نگاهی عمیق تر به بیمه عمر و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  تحقیق بیمه، با نگاهی عمیق تر به بیمه عمر
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی خسارت بیمه بدنه اتومبیل

  این فایل در مورد جزوه آموزشی خسارت بیمه بدنه اتومبیل و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  جزوه آموزشی خسارت بیمه بدنه اتومبیل
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي

  این فایل در مورد تحقیق بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بیمه
  تحقیق بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.