id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  جزوه آموزشی جت گروتینگ

  این فایل در مورد جزوه آموزشی جت گروتینگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  جزوه آموزشی جت گروتینگ
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش ریز شمع ها در بهسازی و مقاوم سازی زمین

  این فایل در مورد روش ریز شمع ها در بهسازی و مقاوم سازی زمین و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  روش ریز شمع ها در بهسازی و مقاوم سازی زمین
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت روش‌‌ های نوين بهسازی و مقاوم سازی زمين، اختلاط عمقي خاك Deep Soil Mixing (DSM)

  این فایل در مورد پاورپوینت روش‌‌ های نوين بهسازی و مقاوم سازی زمين، اختلاط عمقي خاك Deep Soil Mixing (DSM) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  پاورپوینت روش‌‌ های نوين بهسازی و مقاوم سازی زمين، اختلاط عمقي خاك Deep Soil Mixing (DSM)
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق ریزشمع ها

  این فایل در مورد تحقیق ریزشمع ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  تحقیق ریزشمع ها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش های مختلف بهسازی زمین

  این فایل در مورد روش های مختلف بهسازی زمین و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  روش های مختلف بهسازی زمین
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جت گروتینگ

  این فایل در مورد جت گروتینگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  جت گروتینگ
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مفاهيم اساسی بهسازي لرزه اي

  این فایل در مورد مفاهيم اساسی بهسازي لرزه اي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  مفاهيم اساسی بهسازي لرزه اي
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  بهسازي تحليلي

  این فایل در مورد بهسازي تحليلي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  بهسازي تحليلي
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي و ساختمانهاي بتنی

  این فایل در مورد پاورپوینت ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي و ساختمانهاي بتنی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  پاورپوینت ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي و ساختمانهاي بتنی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مرمت و مقاوم سازي ساختمانها

  این فایل در مورد مرمت و مقاوم سازي ساختمانها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  مرمت و مقاوم سازي ساختمانها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش های جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی و مقاوم سازی سازه های موجود

  این فایل در مورد روش های جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی و مقاوم سازی سازه های موجود و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  روش های جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی و مقاوم سازی سازه های موجود
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق ارزيابي لرزه‌اي قاب هاي بتني مقاوم سازي شده با بادبندهاي فولادی براساس دستورالعمل...

  این فایل در مورد تحقیق ارزيابي لرزه‌اي قاب هاي بتني مقاوم سازي شده با بادبندهاي فولادی براساس دستورالعمل... و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  تحقیق ارزيابي لرزه‌اي قاب هاي بتني مقاوم سازي شده با بادبندهاي فولادی براساس دستورالعمل...
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنائي

  این فایل در مورد تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنائي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنائي
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بهسازی خاک: روش های حرارتی، انفجاری و الکترواسموزی

  این فایل در مورد پاورپوینت بهسازی خاک: روش های حرارتی، انفجاری و الکترواسموزی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  پاورپوینت بهسازی خاک: روش های حرارتی، انفجاری و الکترواسموزی
  قیمت محصول
  56,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت تزریق در خاک (Jet Grouting)

  این فایل در مورد پاورپوینت تزریق در خاک (Jet Grouting) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  پاورپوینت تزریق در خاک (Jet Grouting)
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق (DSM)

  این فایل در مورد جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق (DSM) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق (DSM)
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم سطحی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم سطحی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم سطحی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم و جایگزینی ارتعاشی عمیق (وایبروفلوتاسیون)

  این فایل در مورد جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم و جایگزینی ارتعاشی عمیق (وایبروفلوتاسیون) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم و جایگزینی ارتعاشی عمیق (وایبروفلوتاسیون)
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تزریق پرفشار (فواره ای) (Jet Grouting)

  این فایل در مورد جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تزریق پرفشار (فواره ای) (Jet Grouting) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تزریق پرفشار (فواره ای) (Jet Grouting)
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بهسازی
  جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.