id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی شکاف ديجيتالی و تجزيه و تحليل وضعيت آن در جهان و بررسی اهمیت آن در ایران

  این فایل در مورد بررسی شکاف ديجيتالی و تجزيه و تحليل وضعيت آن در جهان و بررسی اهمیت آن در ایران و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  بررسی شکاف ديجيتالی و تجزيه و تحليل وضعيت آن در جهان و بررسی اهمیت آن در ایران
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی و تفسير آيات 20 الي 25 سوره روم

  این فایل در مورد بررسی و تفسير آيات 20 الي 25 سوره روم و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  بررسی و تفسير آيات 20 الي 25 سوره روم
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت از ميكرو تا ماكرو(توان 10)

  این فایل در مورد پاورپوینت از ميكرو تا ماكرو(توان 10) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداست محیط
  پاورپوینت از ميكرو تا ماكرو(توان 10)
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع دارو درماني و گياهان دارويي

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع دارو درماني و گياهان دارويي و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداست محیط
  دانلود پاورپوینت با موضوع دارو درماني و گياهان دارويي
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت سیستم مراقبت از بیماریها در بلایا

  این فایل در مورد پاورپوینت سیستم مراقبت از بیماریها در بلایا و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداست محیط
  پاورپوینت سیستم مراقبت از بیماریها در بلایا
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت درباره فقر، مهاجرت و بیسوادی و تاثیر آنها بر بهداشت جامعه

  این فایل در مورد پاورپوینت درباره فقر، مهاجرت و بیسوادی و تاثیر آنها بر بهداشت جامعه و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداست محیط
  پاورپوینت درباره فقر، مهاجرت و بیسوادی و تاثیر آنها بر بهداشت جامعه
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت حفاظت در تنفس

  این فایل در مورد پاورپوینت حفاظت در تنفس و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداست محیط
  پاورپوینت حفاظت در تنفس
  قیمت محصول
  25,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت اهمیت بهداشت وسلامتی از جنبه های مختلف

  این فایل در مورد پاورپوینت اهمیت بهداشت وسلامتی از جنبه های مختلف و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداست محیط
  پاورپوینت اهمیت بهداشت وسلامتی از جنبه های مختلف
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت درباره انواع گروه‌های مواد خطرناک و روش‌های شناسایی پلاکاردها

  این فایل در مورد پاورپوینت درباره انواع گروه‌های مواد خطرناک و روش‌های شناسایی پلاکاردها و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداست محیط
  پاورپوینت درباره انواع گروه‌های مواد خطرناک و روش‌های شناسایی پلاکاردها
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار

  این فایل در مورد عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداست محیط
  عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و بهداشت محیط كار

  این فایل در مورد نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و بهداشت محیط كار و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و بهداشت محیط كار
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتابچه مدیریت پسماند

  این فایل در مورد کتابچه مدیریت پسماند و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  کتابچه مدیریت پسماند
  قیمت محصول
  36,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  پسماند عفونی

  این فایل در مورد پسماند عفونی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  پسماند عفونی
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آیین‌نامه مدیریت زباله‌های بیمارستانی

  این فایل در مورد آیین‌نامه مدیریت زباله‌های بیمارستانی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  آیین‌نامه مدیریت زباله‌های بیمارستانی
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

  این فایل در مورد مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی
  قیمت محصول
  39,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  اصول بهداشت محیط در بیمارستان

  این فایل در مورد اصول بهداشت محیط در بیمارستان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  اصول بهداشت محیط در بیمارستان
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی شاخص آلودگی هوا بابیماریهای ریوی

  این فایل در مورد بررسی شاخص آلودگی هوا بابیماریهای ریوی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  بررسی شاخص آلودگی هوا بابیماریهای ریوی
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تحقیق با موضوع بازیافت زباله

  این فایل در مورد تحقیق با موضوع بازیافت زباله و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  تحقیق با موضوع بازیافت زباله
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تحقیق با موضوع آلودگی محیط زیست

  این فایل در مورد تحقیق با موضوع آلودگی محیط زیست و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  تحقیق با موضوع آلودگی محیط زیست
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تحقیق بررسی ایمنی و بهداشت كارمندان

  این فایل در مورد تحقیق بررسی ایمنی و بهداشت كارمندان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:بهداشت محیط
  تحقیق بررسی ایمنی و بهداشت كارمندان
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.