id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  دانلود پروژه پیاده سازی سیستم مهدكودك با رشنال رز

  این فایل در مورد دانلود پروژه پیاده سازی سیستم مهدكودك با رشنال رز و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  دانلود پروژه پیاده سازی سیستم مهدكودك با رشنال رز
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود پروژه پیاده سازی اتوماسیون تغذیه با رشنال رز

  این فایل در مورد دانلود پروژه پیاده سازی اتوماسیون تغذیه با رشنال رز و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  دانلود پروژه پیاده سازی اتوماسیون تغذیه با رشنال رز
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود پروژه پیاده سازی با عنوان پیاده سازی فروشگاه الكترونیك با پرداخت آنلاین و تحویل آنی با رشنال رز

  این فایل در مورد دانلود پروژه پیاده سازی با عنوان پیاده سازی فروشگاه الكترونیك با پرداخت آنلاین و تحویل آنی با رشنال رز و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  دانلود پروژه پیاده سازی با عنوان پیاده سازی فروشگاه الكترونیك با پرداخت آنلاین و تحویل آنی با رشنال رز
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  چت با نخها در زبان پایتون

  این فایل در مورد چت با نخها در زبان پایتون و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  چت با نخها در زبان پایتون
  قیمت محصول
  12,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  کامپایلر زبان فرضی شبیه به زبان سی

  این فایل در مورد کامپایلر زبان فرضی شبیه به زبان سی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  کامپایلر زبان فرضی شبیه به زبان سی
  قیمت محصول
  12,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  برنامه نویسی سوکت

  این فایل در مورد برنامه نویسی سوکت و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  برنامه نویسی سوکت
  قیمت محصول
  12,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  برنامه نویسی متلب

  این فایل در مورد برنامه نویسی متلب و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  برنامه نویسی متلب
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  کد کامل کتابخانه نخ

  این فایل در مورد کد کامل کتابخانه نخ و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  کد کامل کتابخانه نخ
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پیاده سازی همه الگوریتم های مرتب سازی مشهور

  این فایل در مورد پیاده سازی همه الگوریتم های مرتب سازی مشهور و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  پیاده سازی همه الگوریتم های مرتب سازی مشهور
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  برنامه تبدیل عبارت ریاضی infix به postfix درس ساختمان داده

  این فایل در مورد برنامه تبدیل عبارت ریاضی infix به postfix درس ساختمان داده و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  برنامه تبدیل عبارت ریاضی infix به postfix درس ساختمان داده
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پیاده سازی درخت جستجوی دودویی

  این فایل در مورد پیاده سازی درخت جستجوی دودویی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  پیاده سازی درخت جستجوی دودویی
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پیاده سازی عملیات روی چندجمله ای ها (پروژه درس ساختمان داده)

  این فایل در مورد پیاده سازی عملیات روی چندجمله ای ها (پروژه درس ساختمان داده) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  پیاده سازی عملیات روی چندجمله ای ها (پروژه درس ساختمان داده)
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  کتابخانه تبدیل عبارت ریاضی postfix به prefix

  این فایل در مورد کتابخانه تبدیل عبارت ریاضی postfix به prefix و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  کتابخانه تبدیل عبارت ریاضی postfix به prefix
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پیاده سازی درخت نخ کشی شده (Threaded tree)

  این فایل در مورد پیاده سازی درخت نخ کشی شده (Threaded tree) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  پیاده سازی درخت نخ کشی شده (Threaded tree)
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پیاده سازی کامل درخت-صف-پشته و لیست در زبان سی پلاس پلاس

  این فایل در مورد پیاده سازی کامل درخت-صف-پشته و لیست در زبان سی پلاس پلاس و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  پیاده سازی کامل درخت-صف-پشته و لیست در زبان سی پلاس پلاس
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  جمع اعداد بسیار بزرگ تا 100 رقم

  این فایل در مورد جمع اعداد بسیار بزرگ تا 100 رقم و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  جمع اعداد بسیار بزرگ تا 100 رقم
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  فایلهای نمونه CSS

  این فایل در مورد فایلهای نمونه CSS و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  فایلهای نمونه CSS
  قیمت محصول
  8,250
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  فایلهای نمونه طراحی وب با ASP بخش 3

  این فایل در مورد فایلهای نمونه طراحی وب با ASP بخش 3 و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  فایلهای نمونه طراحی وب با ASP بخش 3
  قیمت محصول
  8,250
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پیاده سازی کامل و گرافیکی بازی شطرنج در سی شارپ

  این فایل در مورد پیاده سازی کامل و گرافیکی بازی شطرنج در سی شارپ و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  پیاده سازی کامل و گرافیکی بازی شطرنج در سی شارپ
  قیمت محصول
  8,030
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  برنامه تبدیل eNFA به DFA کمینه

  این فایل در مورد برنامه تبدیل eNFA به DFA کمینه و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برنامه نویسی
  برنامه تبدیل eNFA به DFA کمینه
  قیمت محصول
  12,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.