id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پروژه ساختار انرژی هسته ای

  این فایل در مورد پروژه ساختار انرژی هسته ای و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  پروژه ساختار انرژی هسته ای
  قیمت محصول
  30,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پاورپوینت شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی

  این فایل در مورد پاورپوینت شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  پاورپوینت شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت

  این فایل در مورد ترجمه مقاله تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی

  این فایل در مورد ترجمه مقاله تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی
  قیمت محصول
  24,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع

  این فایل در مورد ترجمه مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF

  این فایل در مورد ترجمه مقاله تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله یک روش کنترل بردار ورودی و جایگزینی گیت ترکیب شده، برای کاهش جریان نشتی

  این فایل در مورد ترجمه مقاله یک روش کنترل بردار ورودی و جایگزینی گیت ترکیب شده، برای کاهش جریان نشتی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله یک روش کنترل بردار ورودی و جایگزینی گیت ترکیب شده، برای کاهش جریان نشتی
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله پیشبینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق

  این فایل در مورد ترجمه مقاله پیشبینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله پیشبینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله یک روش برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا

  این فایل در مورد ترجمه مقاله یک روش برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله یک روش برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله یک روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سیم پیچ میراگر ماشین سنکرون

  این فایل در مورد ترجمه مقاله یک روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سیم پیچ میراگر ماشین سنکرون و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله یک روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سیم پیچ میراگر ماشین سنکرون
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله یک ژنراتور sag ولتاژ تکفاز جهت تست تجهیزات الکتریکی

  این فایل در مورد ترجمه مقاله یک ژنراتور sag ولتاژ تکفاز جهت تست تجهیزات الکتریکی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله یک ژنراتور sag ولتاژ تکفاز جهت تست تجهیزات الکتریکی
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله طیف بهره-اشباع شده ی نامتقارن در تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری

  این فایل در مورد ترجمه مقاله طیف بهره-اشباع شده ی نامتقارن در تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله طیف بهره-اشباع شده ی نامتقارن در تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس،با روش کاشت پزشکی

  این فایل در مورد ترجمه مقاله کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس،با روش کاشت پزشکی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس،با روش کاشت پزشکی
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری

  این فایل در مورد ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی

  این فایل در مورد ترجمه مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری

  این فایل در مورد ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیکها با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات

  این فایل در مورد ترجمه مقاله قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیکها با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیکها با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه (مقاله) پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق

  این فایل در مورد ترجمه (مقاله) پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه (مقاله) پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)

  این فایل در مورد ترجمه مقاله کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره کننده انرژی (BESS) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)
  قیمت محصول
  23,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق

  این فایل در مورد ترجمه مقاله پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:برق
  ترجمه مقاله پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.