id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

دانلود پروژه ی نقد و بررسی طراحی دبيرستان(نوع فایل:ppt)

این فایل در مورد دانلود پروژه ی نقد و بررسی طراحی دبيرستان(نوع فایل:ppt) و هم اکنون در فروشگاه architectshop موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
دانلود پروژه ی نقد و بررسی طراحی دبيرستان(نوع فایل:ppt)
قیمت محصول
7,400
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
architectshop
وب سایت
فایل سل

پروژه آماده: بررسی طراحی، نگه داری و حفاری تـونلهاي معـدني و راه (120 صفحه فایل ورد - word)

این فایل در مورد پروژه آماده: بررسی طراحی، نگه داری و حفاری تـونلهاي معـدني و راه (120 صفحه فایل ورد - word) و هم اکنون در فروشگاه bestfile4 موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پروژه آماده: بررسی طراحی، نگه داری و حفاری تـونلهاي معـدني و راه (120 صفحه فایل ورد - word)
قیمت محصول
12,100
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
bestfile4
وب سایت
فایل سل

پروژه / پایان نامه معماری: بررسی طراحی و مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها به همراه نمونه موردی (268 صفحه فایل ورد - word)

این فایل در مورد پروژه / پایان نامه معماری: بررسی طراحی و مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها به همراه نمونه موردی (268 صفحه فایل ورد - word) و هم اکنون در فروشگاه bestfile4 موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پروژه / پایان نامه معماری: بررسی طراحی و مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها به همراه نمونه موردی (268 صفحه فایل ورد - word)
قیمت محصول
10,100
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
bestfile4
وب سایت
فایل سل

پروژه آماده: بررسی طراحی و تاثیر کتابخانه عمومی بر خدمات اجتماعی در سطح شهر (145 صفحه فایل ورد - word)

این فایل در مورد پروژه آماده: بررسی طراحی و تاثیر کتابخانه عمومی بر خدمات اجتماعی در سطح شهر (145 صفحه فایل ورد - word) و هم اکنون در فروشگاه bestfile4 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پروژه آماده: بررسی طراحی و تاثیر کتابخانه عمومی بر خدمات اجتماعی در سطح شهر (145 صفحه فایل ورد - word)
قیمت محصول
11,100
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
bestfile4
وب سایت
فایل سل

تحقیق بررسی طراحی و برنامه ریزی شهری شهر جدید پردیس 32 صفحه با فرمت WORD

این فایل در مورد تحقیق بررسی طراحی و برنامه ریزی شهری شهر جدید پردیس 32 صفحه با فرمت WORD و هم اکنون در فروشگاه irantez موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق بررسی طراحی و برنامه ریزی شهری شهر جدید پردیس  32 صفحه با فرمت WORD
قیمت محصول
10,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
irantez
وب سایت
فایل سل

بررسی طراحی ستونهاي CFT در برابر آتش تحت بارگذاري خارج از مرکز پس از زلزله طبق آیین نامه Eurocode4

این فایل در مورد بررسی طراحی ستونهاي CFT در برابر آتش تحت بارگذاري خارج از مرکز پس از زلزله طبق آیین نامه Eurocode4 و هم اکنون در فروشگاه your موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
بررسی طراحی ستونهاي CFT در برابر آتش تحت بارگذاري خارج از مرکز پس از زلزله طبق آیین نامه Eurocode4
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
your
وب سایت
فایل سل

بررسی طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد از مایع

این فایل در مورد بررسی طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد از مایع و هم اکنون در فروشگاه alprojeh موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
بررسی طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد از مایع
قیمت محصول
17,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
alprojeh
وب سایت
فایل سل

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR مبنی بر الگوریتم تدریجی چند منظوره

این فایل در مورد سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR مبنی بر الگوریتم تدریجی چند منظوره و هم اکنون در فروشگاه iranianpazhoohesh موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR مبنی بر الگوریتم تدریجی چند منظوره
قیمت محصول
6,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iranianpazhoohesh
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت بررسی طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت - نمونه مشابه مسکونی

این فایل در مورد پاورپوینت بررسی طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت - نمونه مشابه مسکونی و هم اکنون در فروشگاه arpm موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پاورپوینت بررسی طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت - نمونه مشابه مسکونی
قیمت محصول
2,900
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
arpm
وب سایت
فایل سل

149- پروژه آماده: بررسی طراحی و ساخت ترکیب کننده و مقسم فضایی توان - 62 صفحه فايل ورد (word)

این فایل در مورد 149- پروژه آماده: بررسی طراحی و ساخت ترکیب کننده و مقسم فضایی توان - 62 صفحه فايل ورد (word) و هم اکنون در فروشگاه bestfile4 موجود می باشد.
دسته بندی:عمومی و آزاد
149- پروژه آماده: بررسی طراحی و ساخت ترکیب کننده و مقسم فضایی توان - 62 صفحه فايل ورد (word)
قیمت محصول
16,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
bestfile4
وب سایت
فایل سل

151- پروژه آماده: بررسی طراحی یک نرم افزار مترجم هوشمند با تکنیکهای پردازش صوتی - 17 صفحه فايل ورد (word)

این فایل در مورد 151- پروژه آماده: بررسی طراحی یک نرم افزار مترجم هوشمند با تکنیکهای پردازش صوتی - 17 صفحه فايل ورد (word) و هم اکنون در فروشگاه bestfile4 موجود می باشد.
دسته بندی:عمومی و آزاد
151- پروژه آماده: بررسی طراحی یک نرم افزار مترجم هوشمند با تکنیکهای پردازش صوتی - 17 صفحه فايل ورد (word)
قیمت محصول
9,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
bestfile4
وب سایت
فایل سل

149- پروژه آماده: بررسی طراحی و ساخت ترکیب کننده و مقسم فضایی توان - 62 صفحه فايل ورد (word)

این فایل در مورد 149- پروژه آماده: بررسی طراحی و ساخت ترکیب کننده و مقسم فضایی توان - 62 صفحه فايل ورد (word) و هم اکنون در فروشگاه nabfile2 موجود می باشد.
دسته بندی:عمومی و آزاد
149- پروژه آماده: بررسی طراحی و ساخت ترکیب کننده و مقسم فضایی توان - 62 صفحه فايل ورد (word)
قیمت محصول
11,300
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
nabfile2
وب سایت
فایل سل

151- پروژه آماده: بررسی طراحی یک نرم افزار مترجم هوشمند با تکنیکهای پردازش صوتی - 17 صفحه فايل ورد (word)

این فایل در مورد 151- پروژه آماده: بررسی طراحی یک نرم افزار مترجم هوشمند با تکنیکهای پردازش صوتی - 17 صفحه فايل ورد (word) و هم اکنون در فروشگاه nabfile2 موجود می باشد.
دسته بندی:عمومی و آزاد
151- پروژه آماده: بررسی طراحی یک نرم افزار مترجم هوشمند با تکنیکهای پردازش صوتی - 17 صفحه فايل ورد (word)
قیمت محصول
4,300
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
nabfile2
وب سایت
فایل سل

بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران

این فایل در مورد بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران و هم اکنون در فروشگاه shoping موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران
قیمت محصول
3,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shoping
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت بررسی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری - 125 اسلاید

این فایل در مورد پاورپوینت بررسی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری - 125 اسلاید و هم اکنون در فروشگاه arzantarin موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پاورپوینت بررسی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری - 125 اسلاید
قیمت محصول
10,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
arzantarin
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت بررسی طراحی شهرک اکباتان - 37 اسلاید

این فایل در مورد پاورپوینت بررسی طراحی شهرک اکباتان - 37 اسلاید و هم اکنون در فروشگاه arzantarin موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پاورپوینت بررسی طراحی شهرک اکباتان - 37 اسلاید
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
arzantarin
وب سایت
فایل سل

دانلود پاورپوینت بررسی طراحی فضاهای آموزشی (مدرسه)

این فایل در مورد دانلود پاورپوینت بررسی طراحی فضاهای آموزشی (مدرسه) و هم اکنون در فروشگاه filewiki موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
دانلود پاورپوینت بررسی طراحی فضاهای آموزشی (مدرسه)
قیمت محصول
12,300
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
filewiki
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت بررسی طراحی نمایشگاه هنرهای معاصر - 46 اسلاید

این فایل در مورد پاورپوینت بررسی طراحی نمایشگاه هنرهای معاصر - 46 اسلاید و هم اکنون در فروشگاه arzantarin موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پاورپوینت بررسی طراحی نمایشگاه هنرهای معاصر - 46 اسلاید
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
arzantarin
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت بررسی طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی اصفهان -142 اسلاید

این فایل در مورد پاورپوینت بررسی طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی اصفهان -142 اسلاید و هم اکنون در فروشگاه arzantarin موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پاورپوینت بررسی طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی اصفهان -142 اسلاید
قیمت محصول
6,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
arzantarin
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت بررسی طراحی هتل در شهر بيرجند- 47 اسلاید

این فایل در مورد پاورپوینت بررسی طراحی هتل در شهر بيرجند- 47 اسلاید و هم اکنون در فروشگاه arzantarin موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
 پاورپوینت بررسی طراحی هتل در شهر بيرجند- 47 اسلاید
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
arzantarin
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.