id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

بررسی طراحی ساختمان متحرک با الهام از آناتومی گردن جغد

این فایل در مورد بررسی طراحی ساختمان متحرک با الهام از آناتومی گردن جغد و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
دسته بندی:معماری
بررسی طراحی ساختمان متحرک با الهام از آناتومی گردن جغد
قیمت محصول
14,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
نگین فایل
وب سایت
نگین فایل

بررسی طراحیهای نوین برای نمایش مفاهیم عمیق به كمك نقاشی های ساده و بررسی نقاشی نو از دیدگاه استاد فر

این فایل در مورد بررسی طراحیهای نوین برای نمایش مفاهیم عمیق به كمك نقاشی های ساده و بررسی نقاشی نو از دیدگاه استاد فر و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحیهای نوین برای نمایش مفاهیم عمیق به كمك نقاشی های ساده و بررسی نقاشی نو از دیدگاه استاد فر
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی منظر و انرژی سبز در دانشگاه میلان

این فایل در مورد بررسی طراحی منظر و انرژی سبز در دانشگاه میلان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی منظر و انرژی سبز در دانشگاه میلان
قیمت محصول
4,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی و ساخت و مدیریت پاساژ در ایران

این فایل در مورد بررسی طراحی و ساخت و مدیریت پاساژ در ایران و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی و ساخت و مدیریت پاساژ در ایران
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

پاورپوینت آماده: بررسی طراحی و کنترل موتورهای DC با استفاده از روش PID – شامل 22 اسلاید

این فایل در مورد پاورپوینت آماده: بررسی طراحی و کنترل موتورهای DC با استفاده از روش PID – شامل 22 اسلاید و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
پاورپوینت آماده: بررسی طراحی و کنترل موتورهای DC با استفاده از روش PID – شامل 22 اسلاید
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

پاورپوینت آماده: بررسی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده 29 اسلاید

این فایل در مورد پاورپوینت آماده: بررسی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده 29 اسلاید و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
پاورپوینت آماده: بررسی طراحی و ساخت موتور جریان مستقیم ساده     29 اسلاید
قیمت محصول
4,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی و اجزای یک مجموعه آموزشی فرهنگي تفریحی

این فایل در مورد بررسی طراحی و اجزای یک مجموعه آموزشی فرهنگي تفریحی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی و اجزای یک مجموعه آموزشی    فرهنگي    تفریحی
قیمت محصول
4,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

مختصری بر ساخت فیلم و پوستر و بررسی طراحی گرافیک در سینما و پوستر فیلم و معیارها و نقد آن

این فایل در مورد مختصری بر ساخت فیلم و پوستر و بررسی طراحی گرافیک در سینما و پوستر فیلم و معیارها و نقد آن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
مختصری بر ساخت فیلم و پوستر و بررسی طراحی گرافیک در سینما و پوستر فیلم و معیارها و نقد آن
قیمت محصول
3,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی لباس و خدمات و استانداردها و بازار آن و نگاهی بر تشکیل و طراحی کارگاه و فروشگاه طراحی

این فایل در مورد بررسی طراحی لباس و خدمات و استانداردها و بازار آن و نگاهی بر تشکیل و طراحی کارگاه و فروشگاه طراحی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی لباس و خدمات و استانداردها و بازار آن و نگاهی بر تشکیل و طراحی کارگاه و فروشگاه طراحی
قیمت محصول
3,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی صنعتی و استانداردهای کاری و بازار و فروش محصولات و بررسی بر سیستم CRM و تاریخچه و اهدا

این فایل در مورد بررسی طراحی صنعتی و استانداردهای کاری و بازار و فروش محصولات و بررسی بر سیستم CRM و تاریخچه و اهدا و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی صنعتی و استانداردهای کاری و بازار و فروش محصولات و بررسی بر سیستم CRM و تاریخچه و اهدا
قیمت محصول
3,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی فضای سبز در شهرستان ابهر

این فایل در مورد بررسی طراحی فضای سبز در شهرستان ابهر و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی فضای سبز در شهرستان ابهر
قیمت محصول
2,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی و زمان ساخت و ‌نحوه نصب و جزئيات پيرامونی ساختار سطح يك ساختمان تقويت شده

این فایل در مورد بررسی طراحی و زمان ساخت و ‌نحوه نصب و جزئيات پيرامونی ساختار سطح يك ساختمان تقويت شده و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی و زمان ساخت و ‌نحوه نصب و جزئيات پيرامونی ساختار سطح يك ساختمان تقويت شده
قیمت محصول
3,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی رنگ نمایی خانه های عمومی

این فایل در مورد بررسی طراحی رنگ نمایی خانه های عمومی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی رنگ نمایی خانه های عمومی
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی و معماری فرهنگسرای فرانکفورت آمریکا

این فایل در مورد بررسی طراحی و معماری فرهنگسرای فرانکفورت آمریکا و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی و معماری فرهنگسرای فرانکفورت آمریکا
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

مروری بر تیرچه و مشخصات فنی و عمومی و ایمنی ساختمان و بررسی طراحی مهد کودک و معماران بزرگ ایر

این فایل در مورد مروری بر تیرچه و مشخصات فنی و عمومی و ایمنی ساختمان و بررسی طراحی مهد کودک و معماران بزرگ ایر و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
مروری بر تیرچه و مشخصات فنی و عمومی و ایمنی ساختمان و بررسی طراحی مهد کودک و معماران بزرگ ایر
قیمت محصول
3,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی جلد کتاب در ایران

این فایل در مورد بررسی طراحی جلد کتاب در ایران و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی جلد کتاب در ایران
قیمت محصول
3,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی داخلی همراه با نمونه های موفق

این فایل در مورد بررسی طراحی داخلی همراه با نمونه های موفق و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی داخلی همراه با نمونه های موفق
قیمت محصول
4,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی کاراکتر و شخصیتهای انیمیشن

این فایل در مورد بررسی طراحی کاراکتر و شخصیتهای انیمیشن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی کاراکتر و شخصیتهای انیمیشن
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی قالب و مراحل و عناصر آن

این فایل در مورد بررسی طراحی قالب و مراحل و عناصر آن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی قالب و مراحل و عناصر آن
قیمت محصول
2,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل

بررسی طراحی گرافیک و شاخه آن و چاپ سيلك اسكرين

این فایل در مورد بررسی طراحی گرافیک و شاخه آن و چاپ سيلك اسكرين و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
دسته بندی:گوناگون
بررسی طراحی گرافیک و شاخه آن و چاپ سيلك اسكرين
قیمت محصول
2,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
آنسل
وب سایت
آنسل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.