id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق بررسی نواقص موجود در کنترل کیفیت بتن کارگاهی

  این فایل در مورد تحقیق بررسی نواقص موجود در کنترل کیفیت بتن کارگاهی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  تحقیق بررسی نواقص موجود در کنترل کیفیت بتن کارگاهی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  کنترل کیفیت بتن در ساخت و ساز

  این فایل در مورد کنترل کیفیت بتن در ساخت و ساز و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  کنترل کیفیت بتن در ساخت و ساز
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بتن انتقال دهنده نور

  این فایل در مورد پاورپوینت بتن انتقال دهنده نور و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  پاورپوینت بتن انتقال دهنده نور
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  Significance of Tests and Properties of Concrete and Concrete-Making Materials

  این فایل در مورد Significance of Tests and Properties of Concrete and Concrete-Making Materials و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  Significance of Tests and Properties of Concrete and Concrete-Making Materials
  قیمت محصول
  36,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  shotcrete_design_guidelines

  این فایل در مورد shotcrete_design_guidelines و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  shotcrete_design_guidelines
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمايش هاي بتن

  این فایل در مورد گزارش کار آزمايش هاي بتن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  گزارش کار آزمايش هاي بتن
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقيق آشنايي با بتن

  این فایل در مورد تحقيق آشنايي با بتن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  تحقيق آشنايي با بتن
  قیمت محصول
  32,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن مسلح مقاومت بالا توسط ورقهاي FRP

  این فایل در مورد مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن مسلح مقاومت بالا توسط ورقهاي FRP و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن مسلح مقاومت بالا توسط ورقهاي FRP
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن

  این فایل در مورد گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق رفتار الياف كربن در بتن

  این فایل در مورد تحقیق رفتار الياف كربن در بتن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  تحقیق رفتار الياف كربن در بتن
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  خواص بتن

  این فایل در مورد خواص بتن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  خواص بتن
  قیمت محصول
  15,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  توليد كننده بتن با افزودن ميكروسيليكا

  این فایل در مورد توليد كننده بتن با افزودن ميكروسيليكا و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  توليد كننده بتن با افزودن ميكروسيليكا
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تأثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد

  این فایل در مورد تأثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  تأثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تأثير مسلح‌كردن با ميله‌هاي فولادي كوتاه استخواني شكل (BSS) در بهبود ويژگي‌هاي مكانيكي بتن

  این فایل در مورد تأثير مسلح‌كردن با ميله‌هاي فولادي كوتاه استخواني شكل (BSS) در بهبود ويژگي‌هاي مكانيكي بتن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  تأثير مسلح‌كردن با ميله‌هاي فولادي كوتاه استخواني شكل (BSS) در بهبود ويژگي‌هاي مكانيكي بتن
  قیمت محصول
  26,978
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بتن حجيم

  این فایل در مورد تحقیق بتن حجيم و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  تحقیق بتن حجيم
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بتن ریزی شامل قالب بندی و آرماتورگذاری

  این فایل در مورد تحقیق بتن ریزی شامل قالب بندی و آرماتورگذاری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  تحقیق بتن ریزی شامل قالب بندی و آرماتورگذاری
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق روش جديدي در طرح اختلاط بتن روان با استحكام متوسط و محتواي كم سيمان

  این فایل در مورد تحقیق روش جديدي در طرح اختلاط بتن روان با استحكام متوسط و محتواي كم سيمان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  تحقیق روش جديدي در طرح اختلاط بتن روان با استحكام متوسط و محتواي كم سيمان
  قیمت محصول
  26,206
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بتن در كارگاه هاي ايران

  این فایل در مورد تحقیق بتن در كارگاه هاي ايران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  تحقیق بتن در كارگاه هاي ايران
  قیمت محصول
  44,341
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  فایل اکسل محاسبات مالی کارگاه بتن آماده

  این فایل در مورد فایل اکسل محاسبات مالی کارگاه بتن آماده و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  فایل اکسل محاسبات مالی کارگاه بتن آماده
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تجهیزات روسازی بتنی

  این فایل در مورد تحقیق تجهیزات روسازی بتنی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:بتن
  تحقیق تجهیزات روسازی بتنی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.