id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

مقاله شیمی به زبان فارسی-کاربردنانوکاتالیست ها درتصفیه هیدروژنی فرایندهای پالایش نفت

این فایل در مورد مقاله شیمی به زبان فارسی-کاربردنانوکاتالیست ها درتصفیه هیدروژنی فرایندهای پالایش نفت و هم اکنون در فروشگاه edu موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پایه
مقاله شیمی به زبان فارسی-کاربردنانوکاتالیست ها درتصفیه هیدروژنی فرایندهای پالایش نفت
قیمت محصول
4,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
edu
وب سایت
فایل سل

آموزش زبان انگلیسی (گرامر، مکالمه، ...)

این فایل در مورد آموزش زبان انگلیسی (گرامر، مکالمه، ...) و هم اکنون در فروشگاه xlc24 موجود می باشد.
دسته بندی:
آموزش زبان انگلیسی (گرامر، مکالمه، ...)
قیمت محصول
700
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
xlc24
وب سایت
فایل سل

آموزش زبان انگلیسی ( جملات زیبا با ترجمه فارسی)

این فایل در مورد آموزش زبان انگلیسی ( جملات زیبا با ترجمه فارسی) و هم اکنون در فروشگاه xlc24 موجود می باشد.
دسته بندی:
آموزش زبان انگلیسی ( جملات زیبا با ترجمه فارسی)
قیمت محصول
1,400
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
xlc24
وب سایت
فایل سل

کمترین لغات انگلیسی که همه باید بدانند !! (آموزش لغات انگلیسی)

این فایل در مورد کمترین لغات انگلیسی که همه باید بدانند !! (آموزش لغات انگلیسی) و هم اکنون در فروشگاه xlc24 موجود می باشد.
دسته بندی:
 کمترین لغات انگلیسی که همه باید بدانند !! (آموزش لغات انگلیسی)
قیمت محصول
1,300
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
xlc24
وب سایت
فایل سل

ارتباط فقر و تورم

این فایل در مورد ارتباط فقر و تورم و هم اکنون در فروشگاه mahtabnet موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
ارتباط فقر و تورم
قیمت محصول
3,200
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
mahtabnet
وب سایت
فایل سل

سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی : رویکرد اکولوژی جمعیت

این فایل در مورد سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی : رویکرد اکولوژی جمعیت و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی : رویکرد اکولوژی جمعیت
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

این فایل در مورد اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
 اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله : مشتری به چه كسی وفادار است؟

این فایل در مورد اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله : مشتری به چه كسی وفادار است؟ و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله : مشتری به چه كسی وفادار است؟
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

این فایل در مورد توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
قیمت محصول
6,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

رويكردهاي مكمل براي فرصت‌هاي بازارهاي خارجي اوليه

این فایل در مورد رويكردهاي مكمل براي فرصت‌هاي بازارهاي خارجي اوليه و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
رويكردهاي مكمل براي فرصت‌هاي بازارهاي خارجي اوليه
قیمت محصول
6,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

پرسشنامه خودانضباطي

این فایل در مورد پرسشنامه خودانضباطي و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پرسشنامه خودانضباطي
قیمت محصول
2,200
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت کارگاه فرهنگ و ارتباطات سازمانی

این فایل در مورد پاورپوینت کارگاه فرهنگ و ارتباطات سازمانی و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پاورپوینت کارگاه فرهنگ و ارتباطات سازمانی
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

این فایل در مورد پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

سؤالات استخدام بانک اقتصاد نوین

این فایل در مورد سؤالات استخدام بانک اقتصاد نوین و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
سؤالات استخدام بانک اقتصاد نوین
قیمت محصول
1,600
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

این فایل در مورد پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

فرآيند طراحي مدل بومي دولت الكترونيكي يكپارچه و متوازن با ديدگاه آينده نگاري

این فایل در مورد فرآيند طراحي مدل بومي دولت الكترونيكي يكپارچه و متوازن با ديدگاه آينده نگاري و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
فرآيند طراحي مدل بومي دولت الكترونيكي يكپارچه و متوازن با ديدگاه آينده نگاري
قیمت محصول
3,600
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
efrosh
وب سایت
فایل سل

گرامر زبان انگلیسی کتاب (EXCLUSIVE-1)

این فایل در مورد گرامر زبان انگلیسی کتاب (EXCLUSIVE-1) و هم اکنون در فروشگاه xlc24 موجود می باشد.
دسته بندی:
گرامر زبان انگلیسی کتاب (EXCLUSIVE-1)
قیمت محصول
1,700
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
xlc24
وب سایت
فایل سل

گرامر زبان انگلیسی کتاب (EXCLUSIVE-2)

این فایل در مورد گرامر زبان انگلیسی کتاب (EXCLUSIVE-2) و هم اکنون در فروشگاه xlc24 موجود می باشد.
دسته بندی:
گرامر زبان انگلیسی کتاب (EXCLUSIVE-2)
قیمت محصول
1,700
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
xlc24
وب سایت
فایل سل

گرامر زبان انگلیسی کتاب (sentence structure)

این فایل در مورد گرامر زبان انگلیسی کتاب (sentence structure) و هم اکنون در فروشگاه xlc24 موجود می باشد.
دسته بندی:
گرامر زبان انگلیسی کتاب (sentence structure)
قیمت محصول
1,700
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
xlc24
وب سایت
فایل سل

گرامر زبان انگلیسی بخش دوست داشتن و.. (Like And Dislike)

این فایل در مورد گرامر زبان انگلیسی بخش دوست داشتن و.. (Like And Dislike) و هم اکنون در فروشگاه xlc24 موجود می باشد.
دسته بندی:
گرامر زبان انگلیسی بخش دوست داشتن و.. (Like And Dislike)
قیمت محصول
900
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
xlc24
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.