id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مقاله در مورد کرمانشاه

  این فایل در مورد مقاله در مورد کرمانشاه و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  مقاله در مورد کرمانشاه
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  مقاله قالی های كتیبه دار موزه فرش ایران

  این فایل در مورد مقاله قالی های كتیبه دار موزه فرش ایران و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  مقاله قالی های كتیبه دار موزه فرش ایران
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تاثیرات مثبت توریست

  این فایل در مورد تاثیرات مثبت توریست و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  تاثیرات مثبت توریست
  قیمت محصول
  19,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  سلسه رویگران و سکه های آنان از بانو ملک زاده بیانی

  این فایل در مورد سلسه رویگران و سکه های آنان از بانو ملک زاده بیانی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  سلسه رویگران و سکه های آنان از بانو ملک زاده بیانی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آیین ها و روش تدفین مردگان در دوران باستان

  این فایل در مورد آیین ها و روش تدفین مردگان در دوران باستان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  آیین ها و روش تدفین مردگان در دوران باستان
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب رازهای پنهان

  این فایل در مورد کتاب رازهای پنهان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  کتاب رازهای پنهان
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بیگانگان باستانی

  این فایل در مورد بیگانگان باستانی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  بیگانگان باستانی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی

  این فایل در مورد کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی
  قیمت محصول
  29,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  پاورپویینت باستان شناسی و تاریخ سیراف

  این فایل در مورد پاورپویینت باستان شناسی و تاریخ سیراف و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  پاورپویینت باستان شناسی و تاریخ سیراف
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  شباهت ها و تفاوت های معماری ایران قبل و بعد از اسلام

  این فایل در مورد شباهت ها و تفاوت های معماری ایران قبل و بعد از اسلام و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  شباهت ها و تفاوت های معماری ایران قبل و بعد از اسلام
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش خط میخی

  این فایل در مورد آموزش خط میخی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  آموزش خط میخی
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش خط اوستا

  این فایل در مورد آموزش خط اوستا و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  آموزش خط اوستا
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهم اسلام

  این فایل در مورد پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهم اسلام و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهم اسلام
  قیمت محصول
  24,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی در مورد باستان‌شناسی

  این فایل در مورد بررسی در مورد باستان‌شناسی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  بررسی در مورد باستان‌شناسی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان

  این فایل در مورد مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  مقاله بررسی میراث فرهنگی و حفظ آن

  این فایل در مورد مقاله بررسی میراث فرهنگی و حفظ آن و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  مقاله بررسی میراث فرهنگی و حفظ آن
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی بر آگرواکوسیستم کره زمین

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی بر آگرواکوسیستم کره زمین و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی بر آگرواکوسیستم کره زمین
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تحقیق در مورد ایران باستان

  این فایل در مورد تحقیق در مورد ایران باستان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  تحقیق در مورد ایران باستان
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تحقیق درمورد صفویان

  این فایل در مورد تحقیق درمورد صفویان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  تحقیق درمورد صفویان
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  فایل پاورپوینت تاریخ مصر باستان

  این فایل در مورد فایل پاورپوینت تاریخ مصر باستان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:باستان شناسی
  فایل پاورپوینت تاریخ مصر باستان
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.