id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق درباره سلیمان راوش

  این فایل در مورد تحقیق درباره سلیمان راوش و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  تحقیق درباره سلیمان راوش
  قیمت محصول
  4,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق درباره شرح حال مولوی

  این فایل در مورد تحقیق درباره شرح حال مولوی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  تحقیق درباره شرح حال مولوی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی كاركرد هاي اسطوره‌اي شعر سنتي فارسي

  این فایل در مورد بررسی كاركرد هاي اسطوره‌اي شعر سنتي فارسي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  بررسی كاركرد هاي اسطوره‌اي شعر سنتي فارسي
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  شرح احوال باباطاهر عريان

  این فایل در مورد شرح احوال باباطاهر عريان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  شرح احوال باباطاهر عريان
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسي دو اثر بزرگ گلستان و بوستان سعدي ، بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

  این فایل در مورد بررسي دو اثر بزرگ گلستان و بوستان سعدي ، بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  بررسي دو اثر بزرگ گلستان و بوستان سعدي ، بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آرایه های ادبی با دسته بندی فوق منظم برای راحت سپردن همیشه به حافظه

  این فایل در مورد آرایه های ادبی با دسته بندی فوق منظم برای راحت سپردن همیشه به حافظه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  آرایه های ادبی با دسته بندی فوق منظم برای راحت سپردن همیشه به حافظه
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحلیل مِی و شادی از دیدگاه خیام

  این فایل در مورد تحلیل مِی و شادی از دیدگاه خیام و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  تحلیل مِی و شادی از دیدگاه خیام
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دیدگاه قرآن به تاریخ

  این فایل در مورد دیدگاه قرآن به تاریخ و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  دیدگاه قرآن به تاریخ
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ارشد رشته تاریخ: حسنعلی منصور (نخست وزیر دوره پهلوی دوم)

  این فایل در مورد ارشد رشته تاریخ: حسنعلی منصور (نخست وزیر دوره پهلوی دوم) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  ارشد رشته تاریخ: حسنعلی منصور (نخست وزیر دوره پهلوی دوم)
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)

  این فایل در مورد وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)
  قیمت محصول
  7,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پژوهش مقايسه‌اي خمريات ابونواس با منوچهری و حافظ 246 ص

  این فایل در مورد پژوهش مقايسه‌اي خمريات ابونواس با منوچهری و حافظ 246 ص و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  پژوهش مقايسه‌اي خمريات ابونواس با منوچهری و حافظ 246 ص
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق رشته ادبیات - مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج

  این فایل در مورد تحقیق رشته ادبیات - مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  تحقیق رشته ادبیات - مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی موضوع شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك

  این فایل در مورد بررسی موضوع شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  بررسی موضوع شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

  این فایل در مورد غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دفتر سبز بهاران نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر

  این فایل در مورد دفتر سبز بهاران نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  دفتر سبز بهاران نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی موضوع اسطوره

  این فایل در مورد بررسی موضوع اسطوره و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  بررسی موضوع اسطوره
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان

  این فایل در مورد نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آمیختگی زبان عربی

  این فایل در مورد آمیختگی زبان عربی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  آمیختگی زبان عربی
  قیمت محصول
  8,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  موسيقي شعر در غزليّات سنايي

  این فایل در مورد موسيقي شعر در غزليّات سنايي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  موسيقي شعر در غزليّات سنايي
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

  این فایل در مورد مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:ادبیات
  مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.