id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  گره زدن کروات

  این فایل در مورد گره زدن کروات و هم اکنون در فروشگاه 2015 موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  گره زدن کروات
  قیمت محصول
  500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  2015
  وب سایت
  فورکیا

  گره زدن کروات

  این فایل در مورد گره زدن کروات و هم اکنون در فروشگاه 2015 موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  گره زدن کروات
  قیمت محصول
  500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  2015
  وب سایت
  فورکیا

  رزومه استاندارد اروپا در قالب (Word )

  این فایل در مورد رزومه استاندارد اروپا در قالب (Word ) و هم اکنون در فروشگاه 2015 موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  رزومه استاندارد اروپا در قالب (Word )
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  2015
  وب سایت
  فورکیا

  پکیج کامل سلامتی جسمانی و رژیم های چاقی و لاغری

  این فایل در مورد پکیج کامل سلامتی جسمانی و رژیم های چاقی و لاغری و هم اکنون در فروشگاه 2015 موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  پکیج کامل سلامتی جسمانی و رژیم های چاقی و لاغری
  قیمت محصول
  1,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  2015
  وب سایت
  فورکیا

  نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت نفت

  این فایل در مورد نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت نفت و هم اکنون در فروشگاه 2015 موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت نفت
  قیمت محصول
  900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  2015
  وب سایت
  فورکیا

  مقاله سیستم ترمزهای ABS

  این فایل در مورد مقاله سیستم ترمزهای ABS و هم اکنون در فروشگاه 2015 موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  مقاله سیستم ترمزهای ABS
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  2015
  وب سایت
  فورکیا

  مقاله جامع گیربکس خودرو

  این فایل در مورد مقاله جامع گیربکس خودرو و هم اکنون در فروشگاه 2015 موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  مقاله جامع گیربکس خودرو
  قیمت محصول
  1,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  2015
  وب سایت
  فورکیا

  سیستم سوخت رسانی خودروهای انژکتوری - بنزینی

  این فایل در مورد سیستم سوخت رسانی خودروهای انژکتوری - بنزینی و هم اکنون در فروشگاه 2015 موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  سیستم سوخت رسانی خودروهای انژکتوری - بنزینی
  قیمت محصول
  800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  2015
  وب سایت
  فورکیا

  پکیج جامع مکانیک خودرو

  این فایل در مورد پکیج جامع مکانیک خودرو و هم اکنون در فروشگاه 2015 موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  پکیج جامع مکانیک خودرو
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  2015
  وب سایت
  فورکیا

  نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی

  این فایل در مورد نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی و هم اکنون در فروشگاه daneshju موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  daneshju
  وب سایت
  فورکیا

  آموزش ریاضی چالشها و راهکارها

  این فایل در مورد آموزش ریاضی چالشها و راهکارها و هم اکنون در فروشگاه deniz موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  آموزش ریاضی چالشها و راهکارها
  قیمت محصول
  6,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  deniz
  وب سایت
  فورکیا

  آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان با نگاهی مختصر به برنامه آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران و بررسی نقاط ضعف و قوت تدریس معارف اسلامی

  این فایل در مورد آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان با نگاهی مختصر به برنامه آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران و بررسی نقاط ضعف و قوت تدریس معارف اسلامی و هم اکنون در فروشگاه deniz موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان با نگاهی مختصر به برنامه آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران و بررسی نقاط ضعف و قوت تدریس معارف اسلامی
  قیمت محصول
  6,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  deniz
  وب سایت
  فورکیا

  بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

  این فایل در مورد بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی و هم اکنون در فروشگاه deniz موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
  قیمت محصول
  6,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  deniz
  وب سایت
  فورکیا

  بررسی چالشهای مدیریت آموزشی در مدارس

  این فایل در مورد بررسی چالشهای مدیریت آموزشی در مدارس و هم اکنون در فروشگاه deniz موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  بررسی چالشهای مدیریت آموزشی در مدارس
  قیمت محصول
  6,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  deniz
  وب سایت
  فورکیا

  بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان

  این فایل در مورد بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان و هم اکنون در فروشگاه deniz موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان
  قیمت محصول
  6,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  deniz
  وب سایت
  فورکیا

  بررسي راههاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان با استفاده از آموزشهای کتب معارف دوره راهنمایی

  این فایل در مورد بررسي راههاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان با استفاده از آموزشهای کتب معارف دوره راهنمایی و هم اکنون در فروشگاه deniz موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  بررسي راههاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان با استفاده از آموزشهای کتب معارف دوره راهنمایی
  قیمت محصول
  6,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  deniz
  وب سایت
  فورکیا

  ارتقاي مديريت آموزشگاهي

  این فایل در مورد ارتقاي مديريت آموزشگاهي و هم اکنون در فروشگاه deniz موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  ارتقاي مديريت آموزشگاهي
  قیمت محصول
  2,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  deniz
  وب سایت
  فورکیا

  تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی

  این فایل در مورد تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی و هم اکنون در فروشگاه deniz موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  deniz
  وب سایت
  فورکیا

  تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی

  این فایل در مورد تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی و هم اکنون در فروشگاه deniz موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی
  قیمت محصول
  6,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  deniz
  وب سایت
  فورکیا

  تقویت و مهارت خواندن و نوشتن در مقطع ابتدائی

  این فایل در مورد تقویت و مهارت خواندن و نوشتن در مقطع ابتدائی و هم اکنون در فروشگاه deniz موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش و پرورش
  تقویت و مهارت خواندن و نوشتن در مقطع ابتدائی
  قیمت محصول
  6,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  deniz
  وب سایت
  فورکیا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.