id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  آموزش نرم افزار catia

  این فایل در مورد آموزش نرم افزار catia و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش نرم افزار catia
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش تصویری کار با برنامه FlipBook Maker Pro

  این فایل در مورد آموزش تصویری کار با برنامه FlipBook Maker Pro و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش تصویری کار با برنامه FlipBook Maker Pro
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش تصویری کاربردی Comic Life

  این فایل در مورد آموزش تصویری کاربردی Comic Life و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش تصویری کاربردی Comic Life
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)

  این فایل در مورد آموزش نرم افزار ایویوز (eviews) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش گام به گام فتوشاپ

  این فایل در مورد آموزش گام به گام فتوشاپ و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش گام به گام فتوشاپ
  قیمت محصول
  17,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش کامل برنامه spss

  این فایل در مورد آموزش کامل برنامه spss و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش کامل برنامه spss
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب آموزش کار با نرم افزار AutoCad 14

  این فایل در مورد کتاب آموزش کار با نرم افزار AutoCad 14 و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  کتاب آموزش کار با نرم افزار AutoCad 14
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب اموزش سریع و راحت اکسل (Excel)

  این فایل در مورد کتاب اموزش سریع و راحت اکسل (Excel) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  کتاب اموزش سریع و راحت اکسل (Excel)
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب اموزش سریع اتوکد(Autocad) برای ترسیم دو بعدی و سه بعدی قطعات صنعتی

  این فایل در مورد کتاب اموزش سریع اتوکد(Autocad) برای ترسیم دو بعدی و سه بعدی قطعات صنعتی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  کتاب اموزش سریع اتوکد(Autocad) برای ترسیم دو بعدی و سه بعدی قطعات صنعتی
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب طراحی امور گرافیکی با رایانه

  این فایل در مورد کتاب طراحی امور گرافیکی با رایانه و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  کتاب طراحی امور گرافیکی با رایانه
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار word2010

  این فایل در مورد کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار word2010 و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار word2010
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار microsoft excel 2010

  این فایل در مورد کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار microsoft excel 2010 و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار microsoft excel 2010
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار access 2010

  این فایل در مورد کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار access 2010 و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار access 2010
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار powerpoint 2010

  این فایل در مورد کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار powerpoint 2010 و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار powerpoint 2010
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش حرفه ای به زبان آسان نرم افزار متلب

  این فایل در مورد آموزش حرفه ای به زبان آسان نرم افزار متلب و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش حرفه ای به زبان آسان نرم افزار متلب
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب شاخص و معیارهای پیچیدگی نرم افزار

  این فایل در مورد کتاب شاخص و معیارهای پیچیدگی نرم افزار و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  کتاب شاخص و معیارهای پیچیدگی نرم افزار
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش اکسل

  این فایل در مورد آموزش اکسل و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش اکسل
  قیمت محصول
  29,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش نرم افزار استناد دهی منابع مندلی

  این فایل در مورد آموزش نرم افزار استناد دهی منابع مندلی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش نرم افزار استناد دهی منابع مندلی
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش پرزی،نرم افزار ارائه سخنرانی( فیلم)

  این فایل در مورد آموزش پرزی،نرم افزار ارائه سخنرانی( فیلم) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش پرزی،نرم افزار ارائه سخنرانی( فیلم)
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آموزش اکسس

  این فایل در مورد آموزش اکسس و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:آموزش نرم افزار
  آموزش اکسس
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.