id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

  این فایل در مورد مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران
  قیمت محصول
  4,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه آماری کامل در مورد افت تحصیلی

  این فایل در مورد پروژه آماری کامل در مورد افت تحصیلی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  پروژه آماری کامل در مورد افت تحصیلی
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

  این فایل در مورد بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه امار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق

  این فایل در مورد پروژه امار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  پروژه امار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه امار هدفمند سازی یارانه ها

  این فایل در مورد پروژه امار هدفمند سازی یارانه ها و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  پروژه امار هدفمند سازی یارانه ها
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه امار تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر

  این فایل در مورد پروژه امار تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  پروژه امار تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه امار میزان علاقه مندی دانش اموزان به درس ریاضی

  این فایل در مورد پروژه امار میزان علاقه مندی دانش اموزان به درس ریاضی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  پروژه امار میزان علاقه مندی دانش اموزان به درس ریاضی
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  چگونه در عرض 3 ثانیه محصول خود را بفروشیم

  این فایل در مورد چگونه در عرض 3 ثانیه محصول خود را بفروشیم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  چگونه در عرض 3 ثانیه محصول خود را بفروشیم
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه امار سطح نمرات فیزیک یک کلاس

  این فایل در مورد پروژه امار سطح نمرات فیزیک یک کلاس و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  پروژه امار سطح نمرات فیزیک یک کلاس
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله مقایسه کلی کشور ایران با کشور ترکیه

  این فایل در مورد مقاله مقایسه کلی کشور ایران با کشور ترکیه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  مقاله مقایسه کلی کشور ایران با کشور ترکیه
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آمار و مدل سازي

  این فایل در مورد آمار و مدل سازي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  آمار و مدل سازي
  قیمت محصول
  1,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره تعداد افراد مراجعه کننده به کافی نت

  این فایل در مورد تحقیق درباره تعداد افراد مراجعه کننده به کافی نت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  تحقیق درباره تعداد افراد مراجعه کننده به کافی نت
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه کامل امار

  این فایل در مورد پروژه کامل امار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  پروژه کامل امار
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  امار توصیفی

  این فایل در مورد امار توصیفی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  امار توصیفی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی

  این فایل در مورد کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقيق کاربرد علم آمار

  این فایل در مورد تحقيق کاربرد علم آمار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  تحقيق کاربرد علم آمار
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نگاهي به آمارطلاق در ايران

  این فایل در مورد نگاهي به آمارطلاق در ايران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  نگاهي به آمارطلاق در ايران
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ملاحظات آماری

  این فایل در مورد ملاحظات آماری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  ملاحظات آماری
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  متغيرهاي تصادفي گسسته و توزيع هاي احتمال

  این فایل در مورد متغيرهاي تصادفي گسسته و توزيع هاي احتمال و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  متغيرهاي تصادفي گسسته و توزيع هاي احتمال
  قیمت محصول
  5,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی توزيع نرمال

  این فایل در مورد بررسی توزيع نرمال و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:آمار
  بررسی توزيع نرمال
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.